W3C

Web-sisällön saavutettavuusohje 1.0: tarkistuslista

Suomenkielinen käännösdokumentti [Finnish translation]

Alkuperäinen englanninkielinen versio "Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0":
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist
(plain text, postscript, pdf)
Tämä dokumentti on liite lähteelle:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
Viimeisin versio alkuperäisdokumentista Web Content Accessibility Guidelines 1.0:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Web Content Accessibility Guidelines 1.0, suomenkielinen käännös:
http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/juhta/home.nsf/pages/06D2E977451D62FFC2256C1300392172?Opendocument
Alkuperäisen englanninkielisen version toimittajat:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Ian Jacobs, W3C
Suomenkielisen tarkistuslistan toimittaja:
Ossi Nykänen, W3C Suomen toimisto

Tiivistelmä

Tämä dokumentti on liite W3C-suositukselle "Web Content Accessibility Guidelines 1.0". Käsillä oleva dokumentti sisältää täydellisen tarkistuslistan Web-sisällon saavutettavuusohjeista. Tiedot on tarkoitettu ensisijaisesti Web-kehittäjien työn tueksi. Kattavampi suositus Web Content Accessibility Guidelines 1.0 sisältää myös mm. esittelyosion, lähdeviittaukset ja sanaston, joita ei enää toisteta tämän tarkistuslistan yhteydessä.

Tätä tarkistuslistaa voidaan käyttää verkkosisällön saavutettavuuden arvioinnissa. Arvioi kunkin tarkistuslistan ehdon kohdalla toteutuuko ehto (kyllä tai ei), tai onko ehto ko. tilanteeseen sopimaton (aiheeton).

Tarkistuslista on saatavana myös englanninkielisenä versiona listamuodossa.

Web-sisällön saavutettavuusohje on tuotettu osana W3C:n Webin saavutettavuusaloitteen (Web Accessibility Initiative, WAI) toimintaa. Työryhmän WAI Web Content Guidelines Working Group työn tavoite esitellään työryhmän peruskirjassa (ks. Working Group charter).

Dokumentin tila

Käsillä oleva dokumentti on liite dokumenttiin, joka on W3C-jäsenorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien tarkastama, ja joka on W3C:n johtajan esittämänä hyväksytty W3C-suositukseksi. Kyseessä on pysyvä dokumentti johon voi viitata normatiivisena lähteenä (englanninkielinen alkuperäisversio, suom.huom.) W3C:n rooli suosituksen asettamisessa on tehdä ko. spesifikaatio tunnetuksi sekä edistää sen laajamittaista käyttöönottoa. Tämä parantaa Webin toimivuutta ja universaaliutta.

Luettelo nykyisistä W3C-suosituksista ja muista teknisistä dokumenteista löytyy osoitteesta http://www.w3.org/TR.

Web-sisällön saavutettavuusohje on tuotettu osana W3C:n Webin saavutettavuusaloitteen (Web Accessibility Initiative, WAI) toimintaa. Työryhmän Web Content Guidelines Working Group työn tavoite esitellään työryhmän peruskirjassa (ks. Working Group charter).

Palaute englanninkielisestä alkuperäisversiosta pyydetään lähettämään osoitteeseen wai-wcag-editor@w3.org.

Suomenkielisen käännöksen toimitti W3C Suomen toimisto (valmistui 6.8.2003, muokattu viimeksi: e/o). Tämä tarkistuslista hyödyntää aikaisemmin tehtyä käännöstyötä (ks. Web Content Accessibility Guidelines 1.0, suomenkielinen käännös). Tässä tarkistuslistassa esiintyvistä uusista käännösvirheistä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen w3c@cs.tut.fi. Huom. Ellei toisin erikseen mainita, W3C-suosituksen normatiivinen lähde on aina vastaava englanninkielinen alkuperäisdokumentti, ei käännösdokumentti.


Tärkeysasteet

Tarkistuslistan jokaisella kohdalla (checklist checkpoint) on työryhmän asettama tärkeysaste (priority). Tärkeysasteen esittämä tasoluokitus kuvaa tarkistuslistan kohdan vaikutusta saavutettavuuteen.

[Taso 1]
Sisällöntuottajan pitää noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Mikäli kohtaa ei noudateta, yhden tai useamman käyttäjäryhmän on mahdotonta saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Kyseinen tarkistuskohta on perusehto, jonka avulla tietyt ryhmät kykenevät käyttämään verkkoaineistoa.
[Taso 2]
Sisällöntuottajan tulisi noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Muussa tapauksessa yhden tai useamman käyttäjäryhmän voi olla vaikeaa saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Tämän tarkistuskohdan noudattaminen poistaa suuria esteitä verkkosivujen käytön tieltä.
[Taso 3]
Sisällöntuottaja voi noudattaa tätä tarkistuskohtaa. Muussa tapauksessa yhden tai useamman käyttäjäryhmän voi olla hieman hankalaa saavuttaa dokumentin sisältämä informaatio. Tarkistuskohdan noudattaminen parantaa verkkoaineiston saavutettavuutta.

Eräiden tarkistuskohtien yhteydessä mainittu tärkeystaso voi muuttua tietyissä (tekstissä määritellyissä) olosuhteissa.

Tason 1 tarkistuskohdat

Yleistä (Taso 1) KylläEiAiheeton
1.1  Tarjoa tekstivastine jokaiselle ei-tekstimuotoiselle elementille (esimerkiksi alt-tekstiä tai longdesc-tekstiä käyttämällä tai itse elementin sisällössä). Näihin elementteihin kuuluvat: kuvat, tekstin graafiset esitysmuodot (myös symbolit), kuvakartat, animaatiot (esim. liikkuvat GIF-kuvat), sovelmat ja muut ohjelmointiin liittyvät objektit, ascii-kuvat , kehykset, skriptit, luettelomerkit, graafiset painikkeet, äänet (jotka kuuluvat käynnistämättä), äänitiedostot, videokuvan ääninauhat ja videokuvanauhat.      
2.1  Varmista, että kaikki pelkästään värein esitetty informaatio voidaan myös tulkita ilman värejä, kuten esimerkiksi asiayhteyden tai merkintäkielen avulla.      
4.1  Merkitse selvästi dokumentin kielen vaihtuminen sekä tekstissä että tekstivastineissa (esim. kuvateksteissä).      
6.1  Järjestä dokumentti niin, että sen voi lukea ilman tyylitiedostoja. Esimerkki: HTML-dokumentin täytyy olla luettavissa, vaikka siihen liittyvät tyylitiedostot jätettäisiin pois.      
6.2  Varmista, että dynaamisen sisällön vastineet päivitetään aina kun dynaaminen sisältö muuttuu.      
7.1  Kunnes selaimet antavat käyttäjien itse ohjata ruudun välkkymistä, vältä toimintoja, jotka aiheuttavat sitä.      
14.1  Käytä niin selkeätä ja yksinkertaista kieltä kuin sivuston sisällön kannalta suinkin on mahdollista.      
Ja jos käytät kuvia ja kuvakarttoja (Taso 1) KylläEiAiheeton
1.2  Tarjoa ylimääräisiä tekstilinkkejä jokaiselle palvelinpohjaisen kuvakartan aktiiviselle osalle.      
9.1  Tarjoa mieluummin selaimen kuin palvelimen tukemia kuvakarttoja, paitsi silloin kun aktiivisia alueita ei voida määritellä geometrisesti.      
Ja jos käytät taulukoita (table) (Taso 1) KylläEiAiheeton
5.1  Määrittele rivien ja sarakkeiden otsikot datataulukoissa.      
5.2  Jos datataulukoissa on kaksi tai useampia tasoja rivi- ja sarakeotsikoita, käytä merkintäkieltä erottamaan otsikot ja data toisistaan.      
Ja jos käytät kehyksiä (frame) (Taso 1) KylläEiAiheeton
12.1  Nimeä jokainen kehys erikseen navigoinnin helpottamiseksi.      
Ja jos käytät appletteja ja skriptejä (Taso 1) KylläEiAiheeton
6.3  Varmista, että sivut ovat käytettävissä vaikka skriptit, sovelmat tai muut ohjelmat eivät ole käytössä tai selain ei tue niitä. Mikäli tämä ei onnistu, anna vastaava informaatio vaihtoehtoisella, saavutettavalla sivulla.      
Ja jos käytät multimediaa (Taso 1) KylläEiAiheeton
1.3  Kunnes selaimet osaavat automaattisesti lukea ääneen visuaalisen esityksen tekstivastineen, anna äänikuvaus, joka välittää multimediaesityksen sisältämän visuaalisen informaation käyttäjälle.      
1.4  Ajastetun multimediaesityksen (esim. elokuvan tai animaation) yhteydessä synkronoi vaihtoehtoiset esitysmuodot (esim. tekstitykset tai ääniselostukset) esityksen kanssa. [      
Ja jos mikään muu ei auta (Taso 1) KylläEiAiheeton
11.4  Jos saavutettavaa sivua ei yrityksistä huolimatta kyetä luomaan, lisää tekstiin linkki sivulle, joka hyödyntää W3C:n teknisiä ratkaisuja, on saavutettava, sisältää vastaavan tiedon (tai toiminnot) ja joka päivitetään yhtä usein kuin (alkuperäinen) saavuttamaton sivu.      

Tason 2 tarkistuskohdat

Yleistä (Taso 2) KylläEiAiheeton
2.2  Varmista, että tekstin ja taustan välillä vallitsee tarpeeksi voimakas kontrasti kun niitä tarkastellaan yksivärisellä näytöllä tai kun käyttäjä on värisokea.      
3.1  Jos sopiva merkintäkieli on olemassa, käytä tiedon esittämiseen mieluummin sitä kuin kuvia.      
3.2  Luo dokumentteja, jotka noudattavat julkaistuja kielioppeja.      
3.3  Käytä tyylitiedostoja ulkoasun ja esityksen muotoiluun.      
3.4  Käytä mieluummin suhteellisia yksiköitä absoluuttisten sijaan merkintäkielen attribuuttiarvoja ja tyylitiedostojen ominaisuusarvoja määritettäessä.      
3.5  Käytä otsikkoelementtejä ilmaisemaan dokumentin rakennetta ja käytä niitä ohjeiden mukaisesti.      
3.6  Merkitse luettelot ja niiden osat oikein.      
3.7  Merkitse lainaukset. Älä käytä lainauksen merkkausta muotoiluefektien kuten sisennysten luomiseen.      
6.5  Varmista, että sivun dynaaminen sisältö on saavutettavissa tai luo oheen vaihtoehtoinen esitystapa tai sivu.      
7.2  Kunnes selaimet antavat käyttäjän itse ohjata ruudun vilkkumista, vältä toimintoja, jotka aiheuttavat sitä (ts. sisällön vaihtumista tasaisin väliajoin, kuten sen sammuttamista ja käynnistämistä).      
7.4 Kunnes selaimet antavat mahdollisuuden pysäyttää sivujen automaattisen päivityksen, älä käytä automaattista päivitystoimintoa.      
7.5  Kunnes selaimet antavat mahdollisuuden estää sivujen automaattisen uudelleenohjauksen, älä käytä siihen merkintäkieltä. Sen sijaan käytä palvelinta tähän tarkoitukseen.      
10.1  Kunnes selaimet antavat käyttäjien estää automaattisesti avautuvat ikkunat, älä käytä itsestään avautuvia valikkoja tai muita ikkunoita äläkä vaihda aktiivista ikkunaa tiedottamatta asiasta käyttäjälle.      
11.1  Käytä W3C:n teknisiä ratkaisuja aina kuin se vain on mahdollista ja suosi uusimpia versioita mahdollisuuksien mukaan.      
11.2  Vältä W3C-teknologioiden poistuvien piirteiden käyttämistä.      
12.3  Jaa suuret informaatiokokonaisuudet sopiviin, helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin.      
13.1  Osoita selvästi, mihin kukin linkki johtaa.      
13.2  Tarjoa metatietoa lisäämään sivujen ja sivustojen sisältöä koskevaa semanttista informaatiota.      
13.3  Anna tietoa sivuston yleisestä rakenteesta (esim. sivukartan tai sisällysluettelon avulla).      
13.4  Käytä johdonmukaisia navigointiratkaisuja.      
Ja jos käytät taulukoita (table) (Taso 2) KylläEiAiheeton
5.3  Älä käytä taulukoita ulkoasun luomiseen. Varmista, että rivi kerrallaan luettu teksti on ymmärrettävää. Jos taulukko ei tuota järkevää lopputulosta, luo sille tekstivastine (esimerkiksi lineaarinen versio).      
5.4  Jos taulukkoa käytetään taittamiseen, älä kuitenkaan käytä rakenteellista merkintäkieltä sivun visuaaliseen muotoiluun.      
Ja jos käytät kehyksiä (frame) (Taso 2) KylläEiAiheeton
12.2  Kuvaa kehysten tarkoitus ja niiden väliset suhteet, mikäli tämä ei käy ilmi kehysten otsikoista.      
Ja jos käytät lomakkeita (form) (Taso 2) KylläEiAiheeton
10.2  Kunnes selaimet tukevat ohjetekstin ja lomakkeiden suoraa yhteyttä, varmista että ohjeteksti (label-elementti) on ennen täytettävää kenttää.      
12.4  Sijoita ohjeteksti yhteen siihen liittyvän lomake-elementin kanssa.      
Ja jos käytät appletteja ja skriptejä (Taso 2) KylläEiAiheeton
6.4  Varmista, että skripteihin ja sovelmiin käytettävät tapahtumankäsittelijät ovat syöttölaitteista riippumattomia.      
7.3  Kunnes selaimet antavat käyttäjän pysäyttää liikkuvan sisällön, vältä sivuilla tapahtuvaa liikettä.      
8.1  Tee ohjelmista, kuten skripteistä ja sovelmista saavutettavia tai sopivia apuvälineiden kanssa käytettäviksi. Taso 1 mikäli toiminto on tärkeä sisällön ymmärtämisen kannalta eikä sitä esitetä muualla, muuten Taso 2.]      
9.2  Varmista, että jokaista elementtiä jolla on oma käyttöliittymä, voidaan käyttää syöttölaitteesta riippumattomalla tavalla.      
9.3  Käytä skriptiohjelmille loogisia tapahtumankäsittelijöitä laiteriippuvaisten sijasta.      

Tason 3 tarkistuskohdat

Yleistä (Taso 3) KylläEiAiheeton
4.2  Avaa ja selitä aina lyhenteet ja akronyymit kun ne esiintyvät tekstissä ensimmäistä kertaa.      
4.3  Ilmoita dokumentin pääasiallinen luonnollinen kieli.      
9.4  Luo linkkeihin, lomake-elementteihin ja objekteihin looginen sarkainjärjestys.      
9.5  Käytä pikavalintanäppäimiä tärkeisiin linkkeihin (mm. selainpohjaisiin kuvakarttoihin), lomake-elementteihin ja lomake-elementtiryhmiin.      
10.5  Kunnes selaimet (kuten apuvälineet) erottavat vierekkäiset linkit selkeästi toisistaan, lisää linkkien väliin välilyönti sekä linkittämättömiä, tulostettavia merkkejä.      
11.3  Anna tarpeeksi tietoa, jotta käyttäjät löytävät juuri itselleen sopivia dokumentteja (esim. kieli, sisältötyyppi jne.)      
13.5  Tarjoa navigointipalkkeja korostamaan navigointimekanismeja ja tarjoamaan niihin pääsy.      
13.6  Ryhmittele toisiinsa liittyvät linkit ja nimeä linkkiryhmä (selaimia varten) ja anna myös mahdollisuus ohittaa linkkiryhmä kunnes selaimet kykenevät tekemään saman.      
13.7  Jos tarjoat hakumahdollisuutta, mahdollista erityyppiset haut käyttäjän taidoista ja tarpeista riippuen.      
13.8  Aseta erotteleva tieto otsikoiden, kappaleiden, luetteloiden jne. alkuun.      
13.9  Tarjoa tietoa dokumenttikokoelmista (eli dokumenteista, jotka muodostuvat useista sivuista).      
13.10  Tarjoa mahdollisuus ASCII-kuvien ohittamiseen.      
14.2  Täydennä tekstiä graafisella tai äänimuotoisella esityksellä, jos ne voivat auttaa sivun ymmärtämistä.      
14.3  Luo esitystapa, jota käytetään johdonmukaisesti koko sivustossa.      
Ja jos käytät kuvia ja kuvakarttoja (Taso 3) KylläEiAiheeton
1.5  Kunnes selaimet osaavat antaa tekstivastineen selainpohjaisten kuvakarttojen linkeille, tarjoa näille linkeille ylimääräinen tekstivastine.      
Ja jos käytät taulukoita (table) (Taso 3) KylläEiAiheeton
5.5  Luo yhteenvedot taulukoiden sisällöstä.      
5.6  Luo rivien ja sarakkeiden otsikoille lyhenteet.      
10.3  Kunnes selaimet (sekä apuvälineet) tulkitsevat vierekkäiset tekstisarakkeet oikein, luo lineaarinen tekstivastine (samalle tai omalle sivulleen) kaikille taulukoille, jotka sisältävät tekstiä vierekkäisissä sarakkeissa ja sallivat tekstin jakamisen usealle riville.      
Ja jos käytät lomakkeita (form) (Taso 3) KylläEiAiheeton
10.4  Kunnes selaimet käsittelevät tyhjiä lomake-elementtejä oikein, sisällytä syöttö- ja tekstikenttiin aina jokin oletustieto.