W3C

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0, virallisen suomenkielisen käännöksen errata

Viimeksi muutettu: 12.8.2010


Tiivistelmä

Tämä dokumentti kirjaa Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden version 2.0 virallisen suomenkielisen käännöksen tunnetut virheet. Suomenkielisen käännöksen errataa ylläpitää W3C Suomen toimisto.

Havaitut virheet on erratassa numeroitu, luokiteltu huomattaviksi tai toimituksellisiksi ja lueteltu virhemerkintöinä käänteisessä aikajärjestyksessä.

Huomaa että englanninkieliselle alkuperäisdokumentille on saatavilla on erillinen errata, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Errata. Tästä syystä nyt käsillä olevan dokumentin merkinnät on jaettu kahteen osaan, alkuperäisen englanninkielistä versiota koskeviin virhemerkintöihin ja edelleen suomenkielistä käännöstä koskeviin virhemerkintöihin. Edellisiä ei kuitenkaan ole käännetty suomeksi, vaan näistä tyydytään esittämään vain suomenkieliseen käännökseen liittyvä tulkinta.

Sisällysluettelo

1 Huomattavat virheet
2 Toimitukselliset virheet


1 Huomattavat virheet

Toistaiseksi saatavilla ei ole merkintöjä havaituista huomattavista virheistä.

2 Toimitukselliset virheet

 1. Englanninkielisen version erratan merkintöjen kommentointi:
  1. Success Criterion 1.1.1 point "Controls, Input" has a reference to Guideline 4.1 for additional requirements for controls and content that accepts user input. It would be more accurate and clear if the note referred to Success Criterion 4.1.2. Success Criterion 4.1.2 requires that user interface components have a name, role, state, property and value. This is closely related to the requirements that SC 1.1.1 places on user interface controls to have a name that describes its purpose.

   Tulkinta suomenkielisen käännöksen suhteen: Onnistumiskriteerin 1.1.1 kohdassa "Kontrollit, syöte" olisi selkeämpää viitata onnistumiskriteeriin 4.1.2. Tätä kohtaa ei ole korjattu suomenkieliseen käännökseen.

  2. Success Criterion 1.4.3 point "Logotypes" states "Text that is part of a logo or brand name has no minimum contrast requirement." The word "minimum", not used in the other points, implies a difference in meaning that is not intended. For clarity and consistency, remove the word "minimum" from this point.

   Tulkinta suomenkielisen käännöksen suhteen: Onnistumiskriteerin 1.4.3 kohdassa "Logotyypit" lauseen muodon tulisi olla että tekstillä joka on osa logoa tai brändin nimeä, ei ole (lainkaan) kontrastivaatimusta. Tämä kohta on korjattu suomenkielisessä käännöksessä.

  3. The definition of idiom includes the Dutch phrase "Hij ging met de kippen op stok". This phrase was incorrectly marked with the language code "ne"; it should have been marked with the language code "nl".

   Tulkinta suomenkielisen käännöksen suhteen: Idiomin määritelmässä on esimerkin HTML-merkkauksessa väärä kielikoodi ("ne"); oikea on "nl". Tämä kohta on korjattu suomenkielisessä käännöksessä.

  4. In WCAG 2.0 Layers of Guidance the sentence "Note that even content that conforms at the highest level (AAA) will not be accessible to individuals with all types, degrees, or combinations of disability, particularly in the cognitive language and learning areas" lacked commas to clarify that cognitive, language, and learning were separate areas. It should read "Note that even content that conforms at the highest level (AAA) will not be accessible to individuals with all types, degrees, or combinations of disability, particularly in the cognitive, language, and learning areas".

   Tulkinta suomenkielisen käännöksen suhteen: Osiossa WCAG 2.0 -ohjeistuksen tasot yhden englanninkielisen lauseen pilkutus antaa harhaanjohtavan kuvan lauseen sisällöstä. Tämä kohta on korjattu suomenkielisessä käännöksessä.

 2. Virallisen suomenkielisen käännöksen errata-merkinnät: Toistaiseksi saatavilla ei ole merkintöjä havaituista toimituksellisista virheistä.