W3C Suomen toimisto

W3C

...7 kohdan tiivistelmä

Tuttu juttu: World Wide Web Consortium [en] (W3C) kehittää Web-standardeja. W3C:n tehtävänä on ohjata Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Tämän W3C tekee kehittämällä teknologioita (spesifikaatioita, suosituksia, ohjelmistoja sekä työkaluja) joka luo Webistä tiedonvälityksen, kaupankäynnin, inspiraation, ennakkoluulottoman ajattelun sekä kollektiivisen yhteisymmärryksen foorumin. Tämä seitsemän kohdan tiivistelmä selittää W3C:n tavoitteet ja toiminta-ajatuksen.


1. Universaali tiedonsaanti

Universaali tiedonsaanti W3C määrittelee Webin verkon välityksellä saavutettavana informaatiouniversumina (johon pääsee tietokoneella, puhelimella, television välityksellä tai verkkoon kytketyllä jääkaapilla...) Nykyään tämä universumi hyödyttää yhteiskuntaa tarjoamalla ihmisille uusia kommunikaatiotapoja sekä mahdollisuuksia jakaa tietoa. Eräs W3C:n keskeisiä tavoitteita on tuoda nämä hyödyt kaikkien ihmisten saataville ilman että tämä saavutettavuus riippuu laitteistosta, ohjelmistoista, verkkopalvelusta, äidinkielestä, kulttuurista, maantieteellisestä sijainnista tai ihmisten fyysisistä tai psyykkisistä kyvyistä. W3C:n aktiviteetit Internationalization [en], Device Independence [en], Voice Browser [en] ja Web Accessibility [en] ovat kaikki esimerkkejä sitoutumisestamme universaaliin tiedonsaantiin.

2. Semanttinen Web

Semanttinen Web Nykyään ihmiset välittävät tietoa Webissä kielellä joka on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Semanttisen Webin (missä "semanttinen" tarkoittaa "merkitykseen liittyvä") avulla meidän on tulevaisuudessa mahdollista ilmaista itseämme ja välittää tietoa siten että tietokoneemme voivat sitä tulkita ja välittää keskenään. Näin voimme antaa tietokoneidemme ratkaistavaksi esim. tehtäviä jotka ovat mielestämme tylsiä. Tietokoneemme voivat myös auttaa meitä löytämään nopeasti mitä olemme etsimässä: terveystietoja, elokuva-arvosteluja, kirjatilauksia, jne. W3C-kielet RDF [en], XML [en], XML Schema [en] ja XML signatures [en] ovat Semanttisen Webin rakennuspalikoita.

3. Luottamus

Luottamuksen Web Web on yhteistoiminnan välikappale, ei jotakin lehden kaltaista, pelkästään luettavaksi tarkoitettua. Itse asiassa ensimmäinen Web-selain sisälsi myös tekstinkäsittelyohjelman, joskin useimmat ihmiset ajattelevat Webin selailua nykyään lähinnä lukemisena, eivät vuorovaikutuksena. Edistääksemme yhteistyötä korostavan toimintaympäristön kehittymistä, meidän täytyy luoda "Luottamuksen Web" joka tarjoaa luottamuksellisuutta, edesauttaa luottamusta ja tekee mahdolliseksi sen, että ihmiset voivat kantaa vastuun (ja myös vastata) siitä mitä Webissä julkaisevat. Nämä tavoitteet pitkälti ohjaavat W3C:n työtä liittyen XML-allekirjoituksiin (XML signatures), annotaatiomekanismeihin (annotation mechanisms), ryhmätyönä tehtävään kehitys- ja julkaisutyöhön (group authoring), versiointiin, jne.

4. Yhteensopivuus

Yhteensopivuus Kaksikymmentä vuotta sitten ihmiset ostivat ohjelmistoja, jotka toimivat yhdessä vain saman valmistajan ohjelmistojen kanssa. Nykyään ihmisillä on suurempi vapaus valita ja he oikeutetusti odottavat ohjelmistokomponenttien olevan yhteensopivia. Ihmiset odottavat myös pystyvänsä tarkastelemaan Webin sisältöä haluamallaan ohjelmistolla (graafinen selainohjelma, puhesyntetisaattori, pistekirjoitusnäyttö, autopuhelin, ...). Valmistajariippumattomana organisaationa W3C edesauttaa yhteensopivuutta suunnittelemalla ja edistämällä avointen (käyttöoikeuksiltaan vapaiden) tietokonekielten ja protokollien käyttöä joka auttaa välttämään ohjelmistomarkkinoiden pirstaloituneen menneisyyden. Tämä tavoite saavutetaan teollisuuden ja liike-elämän yhteisymmärryksen avulla sekä rohkaisemalla osallistumaan keskusteluun avointa foorumia käyttäen.

5. Evolutionaarisuus

Evolutionaarisuus W3C tähtää tekniseen täydellisyyteen mutta on tietoinen siitä että se, mitä tiedämme ja tarvitsemme tänään, saattaa olla riittämätöntä huomispäivän ongelmien ratkaisussa. Siksi ponnistelemme rakentaaksemme Webin joka voi helposti kehittyä vielä paremmaksi, niin että sitä mikä jo toimii, ei tarvitse rikkoa matkalla. Yksinkertaisuuden, modulaarisuuden, yhteensopivuuden ja laajennettavuuden (simplicity, modularity, compatibility, and extensibility) periaatteet ohjaavat kaikkea suunnitteluamme.

6. Hajauttaminen

Hajauttaminen Hajauttaminen on modernien hajautettujen järjestelmien, myös yhteisöjen, perusperiaate. Keskitetyssä järjestelmässä jokaisen viestin ja toiminnon on tapahduttava keskeisen auktoriteetin välityksellä. Viestiliikenteen ja aktiviteettien lisääntyessä tämä aiheuttaa pullonkauloja. Niinpä me rajaamme keskitettyjen Web-toimintojen määrää vähentääksemme Webin haavoittuvuutta kokonaisuutena. Tämä ei koske yksinomaan Webiä: joustavuus on hajautettujen järjestelmien perusominaisuus ja myös Internetin elinvoimaisuuden tae.

7. Tyylikkäämpää multimediaa!

Tyylikkäämpää multimediaa Kukapa ei haluaisi Webiin lisää vuorovaikutteisuutta sekä monipuolisempaa multimediaa, esim. hyvin skaalautuvia kuvia, tasokasta ääntä, videokuvaa, 3D-grafiikkaa ja animaatiota? W3C:n yhteisymmärrykseen tähtäävä työtapa ei rajoita sisällöntuottajien luovuutta tai tarkoita tylsää surffaamista. Jäsenorganisaatioidensa välityksellä W3C kuuntelee ja kuulee loppukäyttäjiä sekä työskentelee rakentaakseen lujan perustan "Tyylikkään Webin" kehittämiseksi. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat kielet skaalautuvan vektorigrafiikan ja synkronoidun multimedian esittämiseen, ks. Scalable Vector Graphics (SVG [en]) ja Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL [en]).


Tietoja W3C:stä

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa, kehittämään yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. Nykyään W3C:n jäseninä on n. 400 organisaatioita ja lähes 70 kokopäivätoimista työntekijää ympäri maailmaa antavat panoksensa W3C suositusten ja ohjelmistojen kehitystyöhön. Saadaksesi lisätietoja W3C:n toiminnan eri aloista, katso