W3C Finnish Office

Avajaisesitelmä Tampere-talossa 11.10.2002
tiivistelmä suomeksi: W3C Suomen toimisto

Ossi Nykänen
toiminnanjohtaja
W3C Suomen toimisto

Yhteystiedot:

Ossi Nykänen
puh (03) 3115 3544
GSM 040 849 0730
faksi (03) 3115 3549
s-posti ossi@w3.org

Postiosoite:

DMI / W3C Suomen toimisto
Tampereen teknillinen korkeakoulu
Tietotalo
Korkeakoulunkatu 1
PL 553
33101 Tampere

http://www.w3c.tut.fi/

Esitelmän tiivistelmä

W3C Suomen toimisto sijaitsee Digitaalisen median instituutissa (DMI) Tampereen teknillisessä korkeakoulussa (TTKK). Aluetoimistoja on maailmalla kaikkiaan 13 -- Pohjoismaissa toimistoja on kaksi; Suomen toimisto Tampereella ja Ruotsin toimisto Tukholmassa, SICS-instituutissa.

Toimistojen perustehtävä on edistää W3C-suositusten tunnettavuutta ja käyttöönottoa omalla alueellaan sekä rohkaista organisaatioita liittymään mukaan W3C:n standardointityöhön. W3C:n menestyksellinen toiminta perustuu sen puolueettomaan asemaan; sama pätee W3C-aluetoimistoihin.

W3C:n toiminnan perusta ovat jäsenorganisaatiot. Suomessa W3C-jäseniä on kymmenen. Jäseniä ovat CiTEC, DMI, Elisa, Finnet, Helsingin yliopisto, Nokia, Profium, Republica, Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja TIEKE. Jäsenet osallistuvat kansainväliseen kehitys- ja standardointityöhön ja ovat näköalapaikalla vaikuttamassa Webin kehitykseen.

Aluetoimistojen toiminnan perusidea on tarjoa helppo yhteys W3C:hen ja sen työhön alueen omalla kielellä ja omista lähtökohdista käsin. Toimistot tarjoavat tietoa W3C:n toiminnasta ja W3C:n teknologioista, luovat yhteistyöverkostoja ja organisoivat erilaisia hankkeita sekä edustavat W3C:tä omalla alueellaan. Toimistot tarjoavat myös suoran kanavan W3C:n kansainväliseen toimintaan ja siten lisäävät alueellista vaikutusmahdollisuutta W3C:ssä.

Aluetoimistot eivät kuitenkaan esim. luo omia alueellisia standardejaan tai edusta yksittäisiä ohjelmisto- tai laitevalmistajia. Toiminta ei myöskään keskity yksinomaan teknisluonteiseen työhön -- Web on iso asia ja sen kehittämisessä tarvitaan monipuolista kokonaiskuvaa ja erilaisia näkökulmia.

Suomen toimiston toiminta-ajatuksena on määrätietoisen työskentelyn avulla menestyminen. Toimisto toimii avoimesti ja puolueettomasti yhdessä suomalaisten organisaatioiden ja toimijoiden kanssa. Työ on aktiivista yhteistyötä, tiedotustoimintaa ja vaikuttamista. Toiminnassa kyse ei ole pelkästään "verkkosivujen kehittämisestä". Verkkosivut välittävät tietoa mutta eivät ole päämäärä sinänsä. Myös Web-teknologioissa on kyse paljon laajemmasta standardointikehityksestä kuin esim. verkkosivujen tekniikkaa standardoivaista suosituksista.

Avajaistilaisuuden yhteydessä suoritettiin kysely, jossa verkkolomakkeella tilaisuuteen rekisteröityneiltä kysyttiin kaksi kysymystä: kuinka tunnettuna he W3C:tä Suomessa pitävät ja mitä toiveita heillä W3C:n ja Suomen toimiston toiminnalle on. Vastausten perusteella W3C on Suomessa kohtuullisen hyvin tunnettu organisaatio. Suomessa toiminnalta odotetaan mm. avointa tiedotusta, tietoa W3C:n standardeista sekä aktiivista roolia suomalaisessa IT-työssä. Koska toiminta Suomessa on aivan uutta, mukana oli myös erittäin osuva kommentti: "En tiedä vielä aivan tarkalleen, mutta..." (Tiedot koottiin keskiviikkona 9.10, kun rekisteröityneitä oli 56.)

Työ Suomessa alkaa hyvistä lähtökohdista käsin: Suomi on Internetin ja Webin pioneereja. Siten myös W3C Suomen toimiston toiminnan tarkat painopistealueet jäsentyvät vasta ajan myötä, konkreettisen toiminnan kautta yhdessä suomalaisten organisaatioiden kanssa. Käynnistymisvaiheessa olevia Suomen toimiston hankkeita ovat mm. W3C:n Suomen suositusarkisto sekä Suomen tapahtumakalenteri. Webin kehittäminen täyteen mittaansa on merkittävä tehtävä joka vaatii kovaa työtä, kärsivällisyyttä ja kaikkien osallistumista.

Perustietoja W3C-toimistoista

Osana Webin kehittämistä täyteen mittaansa, W3C harjoittaa yhteistoimintaa tätä tehtävää edistävien alueellisten organisaatioiden kanssa. W3C-toimistot avustavat tiedottamisessa alueen omalla kielellä, auttavat W3C:n maantieteellisen perustan laajentamisessa ja kannustavat osallistumaan W3C:n kansainväliseen toimintaan. W3C:llä on nykyään toimistoja Australiassa, Benelux-maissa, Saksassa ja Itävallassa, Kreikassa, Hong Kongissa, Unkarissa, Israelissa, Koreassa, Marokossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Perustietoja World Wide Web Consortiumista

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) Yhdysvalloissa, National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 440 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/