W3C

W3C:n eGovernment-aktiviteetti auttamaan valtaistamaan kansalaisia

Julkinen foorumi kehittämään parhaita käytäntöjä hyvään hallintoon, kansalaisten osallistumiseen

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33 6 76 86 33 41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. lehdistötiedotteita eri kielillä. Katso myös W3C eGovernment FAQ.)


http://www.w3.org -- 3 kesäkuuta 2008 -- W3C julkaisi tänään uuden foorumin (ks. eGovernment Interest Group) hallinnolle, kansalaisille, tutkijoille ja muille sidosryhmille selvittämään kuinka parhaiten käyttää Web-teknologiaa hyvään hallintoon ja kansalaisten osallistumiseen.

"Rohkaisen hallinnon ihmisiä osallistumaan tähän W3C:n foorumiin jotta Web palvelisi ihmisiä paremmin", sanoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "Avoimet standardit ja erityisesti Semanttisen Webin standardit, voivat auttaa alentamaan hallinnon kuluja. Näin itsenäisten virastojen on helpompi toimia yhdessä ja lisätä joustavuuttaan haasteiden edessä. Julkaisemalla linkitettyä dataa verkossa, on sitä mahdollista käyttää luovasti uudelleen kansalaisten ja liike-elämän koostepalveluissa jotka yhdistelevät eri lähteistä peräisin olevaa tietoa uudella ja hämmästyttävällä tavalla. Liittymällä tähän foorumiin, voi oppia hyvästä "eHallinnosta" sekä siitä, kuinka rakentaa avoimien standardien varassa toimiva palvelualusta nykyisten välineiden ja palveluiden varaan."

Tämä foorumi on julkinen. W3C kutsuu kaikkia eGovernment-työstä kiinnostuneita henkilöitä ja organisaatioita liittymään uuteen eGovernment-seurantaryhmään. Työryhmä on kulminaatiopiste W3C:ssa tehdylle usea vuoden työlle. Aiheeseen liittyen on järjestetty kaksi eGovernment-workshopia vuonna 2007, yksi Euroopassa ja yksi Pohjois-Amerikassa (ks. European W3C Symposium on eGovernment , Workshop on eGovernment and the Web).

Varhaiset eHallinnon menestykset paljastavat haasteita edessä

eGovernment viittaa Webin tai muiden informaatioteknologioiden käyttöön tilanteissa joissa hallinnon tahot vuorovaikuttavat kansalaisten kanssa, osastojen ja jaostojen välillä, tai keskenään. Aivan kuten mitkä tahansa informaatiopalveluiden tarjoajat, hallintoviranomaiset ovat havainneet vuorovaikutuksen asiakkaidensa -- kansalaisten -- kanssa Internetissä käyttökelpoiseksi ja tehokkaaksi tavaksi toimia, oli kyse sitten sähköisistä veronpalautuksista, ajo-opetuksesta, viisumihakemuksesta tai äänestämisestä. Pääsy tietoon, yhdessä tehokkaan ja turvallisen tietojensiirron transaktioiden kanssa edistävät reilua hallintoa.

Nämä saavutukset demonstroivat Webin arvoa hallinnolle tiedon ja palveluiden kanavana, mutta paljon on tilaa vielä kehityksellekin. Osallistuminen palveluiden ja toimintojen nopealle kehitykselle julkisessa Webissä on saanut kansalaiset pyytämään eritasoisia parannuksia sekä yhteistyötä kaupallisen ja julkisen sektorin kanssa.

Avoimet Web-standardit avain parempiin julkisiin palveluihin

Yhteentoimivat, avoimet Web-standardit ovat hyödyttäneet hallintoja ympäri maailman useiden vuosien ajan, liittyen W3C-työhön kuten XML, Semanttinen Web, saavutettavuus, kansainvälistäminen ja mobiili saatavuus. Nämä standardit mahdollistavat erilaisten ja eri laitteita käyttävien ihmisten päästä käsiksi informaatioon. Avoimet standardit tekevät myös todennäköisemmäksi että tieto jää saataville pitkään tulevaisuudessa, lisäten tiedon luomiseen ja kokoamiseen käytetyn investoinnin arvoa.

Erityisesti Semanttisen Webin standardit luovat mahdollisuuksia tiedon aggregointiin ja koostamiseen (ns. "mashup"-koosteet, suom.huom.) ja siten yhteistyöhön (suunniteltuun ja spontaaniin) eri hallinnon toimijoiden kesken ja muiden eHallinnon sidosryhmien kanssa. Semanttisen Webin teknologia auttaa myös vastuullisuuden hallinnassa, mikä voi auttaa vähentämään virheitä ja erehdyksiä sekä rakentamaan luottamusta.

Uusi seurantaryhmä, puheenjohtajinaan Kevin Novak (American Institute of Architects) ja José M. Alonso (W3C/CTIC), kehittää hyviä käytäntöjä ja ohjeita avoimien Web-standardien käytölle hallinnossa, sekä tunnistaa ja dokumentoi tapaukset missä nykyinen teknologia ei riittävästi tyydytä sidosryhmien tarpeita. Seurantaryhmä pyrkii työskentelemään läheisessä yhteistyössä muiden W3C-työryhmien ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Potentiaalisia yhteistyökumppaneita ovat Euroopan Komission, OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), OASIS, OAS (Organization of American States), ICA (International Council for Information Technology in Government Administration) ja World Bank eDevelopment Thematic Group.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 440 organisaatiota (ks. Members). W3C:n toiminnoista vastaavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/