W3C Digital World Forum

W3C hakee kumppaneita selvittämään mobiiliteknologian roolia digitaalisen kuilun silloittamisessa

Monitieteellinen foorumi käsittelemään saatavuuden, luku- ja kirjoitustaidon sekä kestävän kehityksen haasteita

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33 6 76 86 33 41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 27 toukokuuta 2008 -- W3C kutsuu osallistujia uuteen työryhmään jonka tehtäväksi on asetettu selvittää mobiiliteknologian roolia digitaalisen kuilun silloittamisessa Seurantaryhmä (Interest Group, suom.huom.) Mobile Web For Social Development (MW4D) Interest Group tutkii kysymyksiä joita maaseutuyhteisöt ja vähemmän etuoikeutetut ihmisryhmät kohtaavat käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa. MW4D -seurantaryhmä tarjoaa monitieteellisen foorumin näistä kysymyksistä keskustelemiseen ja siten osallistuu W3C:n missioon tehdä Web kaikkien saataville.

"Tutkimus toisensa jälkeen on korostanut mobiiliteknologian positiivista vaikutusta kehittyvissä maissa", sanoo Ken Banks, MW4D -seurantaryhmän puheenjohtaja ja kiwanja.netin perustaja. "Mobiilipalvelut ovat avaamassa taloudellisia palveluita köyhille, luomassa työmahdollisuuksia ja tarjoamassa pääsyn terveydenhoitoon ja arvokkaisiin informaatiopalveluihin. Meidän täytyy ratkaista tärkeitä haasteita kuten standardien puute päätelaitteissa, verkon rajoitteet, palveluiden kustannukset, lukutaidottomuuden kysymykset ja maaseutuyhteisöjen todellisten informaatiotarpeiden ymmärtäminen. Tämän tekeminen edellyttää monitieteellistä lähestymistapaa, askelta, jonka otamme tämän uuden ryhmän luomisella."

Tämä askel on osa kasvavaa joukkoa W3C-aloitteita jotka liittyvät sosiaaliseen kehitykseen. Ryhmän käynnistyminen sopii yhteen W3C:n workshopin W3C Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development kanssa , 2-3 kesäkuuta, São Paulo, Brasilia. Workshopin tavoite, (ks. lehdistötiedote) on tunnistaa mobiilipuhelimien sähköisten palveluiden käytön haasteet kehittyvillä talousalueilla.

Mobiiliteknologia sisältää lupauksen tuoda Web useammille ihmisille

GSMA:n ja ITU:n mukaan (ks. GSMA Report 2006, 2007 ITU Report) vuoden 2007 lopulla yli kolmella miljardilla ihmisellä oli pääsy matkapuhelimeen ja 80% maailman väestöstä oli GSM-verkon alueella. Nämä luvut tukevat vahvasti mobiilipuhelimien käyttöä terveys-, koulutus-, liiketoiminta- ja hallintopalveluille maaseutuyhteiskunnissa. Yhä kuitenkin löytyy merkittäviä haasteita pääsyn tarjoamisessa näille yhteisöille, sekä alueellisen sisällön ja sovelluskehityksen edistämisessä.

Uusi MW4D-seurantaryhmä tutkii näitä haasteita, tunnistaa lupaavimmat tavat vastata niihin ja esittää tiekartan kehityksen suuntaviivoille. Onnistuakseen MW4D-seurantaryhmä tarvitsee osaamista eri aloilta ja siten kutsuu ihmisiä ja organisaatioita jotka ovat asiantuntijoita mobiilitekniikoiden, Web-tekniikoiden, käytettävyyden, kestävän kehityksen ja yrittäjyyden aloilla, osallistumaan työryhmän työhön. W3C hakee osallistujia erityisesti vapaaehtoisjärjestöistä joilla on osaamista ja kenttäkokemusta sekä kehittyvien alueiden akateemisista toimijoista, jotta olisi mahdollista kartoittaa kohderyhmän tarpeet ja vaatimukset ruohonjuuritasolta lähtien.

W3C käynnistää tämän uuden ryhmän osana Euroopan Unionin 7. puiteohjelmaa (ks. European Union's 7th Research Framework Programme (FP7)), osana projektia Digital World Forum. Työ on osa W3C:n Mobiilin Webin aloitetta (ks. W3C's Mobile Web Initiative) joka tähtää tunnistamaan ja ratkaisemaan liikkuvan Web-käyttön haasteita ja ongelmia.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 440 organisaatiota (ks. Members). W3C:n toiminnoista vastaavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/