W3C

W3C kutsuu kehittäjiä ottamaan saavutettavuusohjeen WCAG 2.0 käyttöön

WAI verkkosisällön saavutettavuusohje etenee alustavaksi suositusehdotukseksi

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33 6 76 86 33 41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 30 huhtikuuta 2008 -- W3C ilmoitti tänään että spesifikaatio Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 on valmiina kehittäjille ja suunnittelijoille, Web-sisällön ja sovellusten testaamista varten. WCAG 2.0:n julkaiseminen alustavana suositusehdotuksena on merkittävä askel W3C:n standardointiprosessissa (ks. W3C standards process). Se tarkoittaa sitä, että WCAG-työryhmä (ks. WCAG Working Group) ja kehitystyötä seuraava ja katselmoiva yhteisö ovat päässeet laajaan yhteisymmärrykseen spesifikaation teknisen sisällön suhteen.

"Yhteisö on innokas saattamaan WCAG 2.0:n lopulliseksi W3C-suositukseksi ja tämä on askel eteenpäin", sanoo Loretta Guarino Reid, toinen WCAG-työryhmän puheenjohtajista. "WCAG 2.0:n edistyminen alustavaksi suositusehdotukseksi (ks. Candidate Recommendation), tarjoaa vakaan dokumentin jota kehittäjät voivat koekäyttää verkkopalveluidensa kehittämiseen."

WCAG 2.0 kohtaa tämän päivän tarpeet

WCAG käsittelee Web-sisällön saavutettavuutta eri tavalla rajoitteisten käyttäjien sekä vanhempien käyttäjien näkökulmasta ja on yksi kolmesta W3C:n WAI-saavutettavuusaloitteen tuottamasta verkkosaavutettavuuden ohjeesta (ks. Essential Components of Web Accessibility ja Web Accessibility Initiative (WAI)). WCAG 2.0 tarjoaa vakaan perustan verkkosisällön saavutettavuudelle ja Web-sovelluksille. Aihepiirin spesifikaatiot mahdollistavat saavutettavuusohjeiden hyödyntämisen joustavasti ja laajasti erilaisten Web-teknologioiden ja käyttöympäristöjen sovelluksissa. WCAG 2.0 on suunniteltu helpommaksi käyttää kuin WCAG 1.0 ja on tarkemmin testattavissa, yhdistellen automaattitestausta ja käyttäjäarviointia.

WCAG 2.0 hyödyntää huomattavaa yhteisöpalautetta

"WCAG 2.0 on kehitetty laajaa yhteisön palautetta hyödyntäen", sanoo Gregg Vanderheiden, WCAG-työryhmän toinen puheenjohtaja ja Wisconsin-Madison -yliopiston tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen Trace johtaja. "Olemme työskennelleet todella lujasti, julkaissen kaksitoista luonnosta ja käsitellen yli 3000 kommenttia. Tarkoituksenamme on ollut varmistaa että WCAG 2.0 täyttää ajanmukaistetun kansainvälisen ja yhtenäisen standardin tarpeet."

WCAG-työryhmä hakee monipuolisia WCAG 2.0 -toteutuksia

Työryhmä pyytää erityyppisten sovellusten käyttökokemuksista palautetta 30. kesäkuuta 2008 mennessä (ks. feedback from implemention experience of WCAG 2.0). Kattava kokoelma aihepiirin dokumentteja on saatavilla kehittäjien tueksi. Saatavilla on englanninkieliset dokumentit How to Meet WCAG 2.0 (mahdollistaa kehittäjien ja suunnittelijoiden rakentaa mukautettuja näkymiä WCAG 2.0:n vaatimuksiin), Understanding WCAG 2.0; Techniques for WCAG 2.0; Overview of WCAG 2.0 Documents; WCAG 2.0 FAQ ja Comparison between WCAG 1.0 and WCAG 2.0 (tukee siirtymistä WCAG 2.0:aan).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 440 organisaatiota (ks. Members). W3C:n toiminnoista vastaavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/

Tietoja Web-saavutettavuusaloitteesta (WAI)

W3C:n Web-saavutettavuusaloite (WAI) työskentelee organisaatioiden kanssa ympäri maailmaa ja kehittää Web-saavutettavuutta. WAI varmistaa että Webin ydinteknologiat tukevat saavutettavuutta, kehittää ohjeita verkkosisällölle, asiakasohjelmille ja sisällöntuotantovälineille, kehittää saavutettavuuden arviointi- ja korjausvälineitä, harjoittaa koulutusta ja yhteistyötä sekä koordinoi tutkimus- ja kehitystyötä joka voi vaikuttaa Web-saavutettavuuteen tulevaisuudessa. WAI-työtä osaltaan tukevat U.S. Department of Education, Euroopan komission informaatioyhteiskunnan teknologiaohjelma, IBM, Microsoft, SAP ja Wells Fargo.