W3C

W3C selvittämään mobiiliteknologioiden roolia sosiaalisen kehityksen tukemisessa

Workshopin osallistujat pohtivat kuinka valjastaa mobiilipuhelinten voima sähköisten palveluiden välittämiseen

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 11 maaliskuuta 2008 -- Osana missiotaan Webin saattamiseksi kaikkien käyttöön, W3C kutsuu osallistujia tapahtumaan Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development (São Paulo, Brasilia, 2-3 kesäkuuta 2008). Workshopin tavoite on tunnistaa mobiilien sähköisten palveluiden tarjoamisen haasteet kehittyvissä maissa.

"Olemme todistamassa ennenkuulumatonta räjähdystä mobiilipuhelinten käytössä kehittyvissä maissa", sanoo Stéphane Boyera (W3C, Mobile Web Initiative). "Maaseutuyhteisöissä ihmisten on paljon helpompi hankkia matkapuhelin kuin tietokone. Tämä W3C workshop tutkii ihmisten elämänlaatua parantavien mobiiliteknologioiden vahvuuksia sähköisten palveluiden tarjoamisessa. Aiomme erityisesti keskustella kuinka Web-teknologiat voisivat näytellä merkittävää roolia sosiaalisen kehityksen edistämisessä."

W3C:n tarkoitus on että julkinen workshop on monitieteellinen foorumi missä mobiili- ja Web-teknologioiden asiantuntijat, kansalaisjärjestöjen erityisosaajat ja sähköisen hallinnon edustajat kokoontuvat oppiakseen lisää erityistarpeista, odotuksista ja haasteita joita liittyy palvelujen tarjoamiseen tekniseltä edistystasoltaan vaatimattomampien yhteisöjen suhteen. Tietoa workshopiin osallistumisesta löytyy tapahtuman kotisivulta (ks. Workshop home page). W3C kiittää organisaatioita NIC.br (Network Information Center), CGI.br Internet Steering Committee, sekä Institute CONIP workshopin isännöinnistä. Workshop järjestetään EU:n 7. puiteohjelman (ks. European Union's 7th Research Framework Programme (FP7)) tuella, osana Digital World Forum -projektia.

Mobiiliteknologioita kestävään kehitykseen

Maailmaa muuttaneet informaatioteknologiat, kuten Web ja Internet, tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia kestävälle kehitykselle maaseutuyhteisöissä ja etuoikeuksiltaan vähäisissä yhteisöissä. Viimeisten kahden vuoden menestystarinat (ks. esim. how some fishermen in India use mobile technology) ehdottavat käytännöllisiä tapoja parantaa ihmisten elämää mobiiliteknologian avulla. Mutta yksittäisten "proof of concept" -palveluiden kehittämisellä ja laajamittaisten kriittisten palveluiden saatavuudella on eroa.

Tässä yhteydessä mobiilipuhelinten käytön viimeaikainen räjähdysmäinen kasvu teollistuvissa maissa tarjoaa suuria mahdollisuuksia. GSMA:n ja ITU:n mukaan (ks. GSMA Report 2006, 2007 ITU Report) vuoden 2007 lopulla arviolta 2,7 miljardilla ihmisellä oli pääsy mobiilipuhelimeen ja 80% maailman väestöstä oli GSM-verkon piirissä. Nämä luvut tukevat vahvasti mobiilipuhelinten käyttöä terveydenhuollon, opetuksen, liiketoiminnan ja hallinnon palveluiden kehitysalustana.

Mahdollisuus sponsorointiin

W3C kutsuu kaikkia jotka ovat halukkaita tukemaan tapahtumaa, ryhtymään workshop-sponsoriksi. Kolmitasoinen sponsorointiohjelma (ks. Sponsorship Program) on suunniteltu siten, että sponsorointi mahdollistaa erityisosaamista omaavien yksilöiden ja organisaatioiden osallistumisen siinä tapauksessa että matkakulut tms. muuten muodostuisivat esteeksi.

Workshop on osa W3C:n Mobiilin Webin aloitetta (ks. W3C's Mobile Web Initiative), joka tähtää mobiilin Web-käytön haasteiden ja ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisuun.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 440 organisaatiota (ks. Members). W3C:n toiminnoista vastaavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/