W3C

Web-sisällön tulevaisuutta tehdään nyt: W3C julkaisee HTML 5 -luonnoksen

Web-yhteisö rakentaa seuraavaa HTML-standardia julkisessa W3C-foorumissa

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 22 tammikuuta 2008 -- W3C julkaisi tänään varhaisen luonnoksen HTML 5 -tekniikasta, joka on merkittävä uusi versio Webin merkkauskielestä. HTML-työryhmä (ks. HTML Working Group) rakentaa HTML 5:sta avointa, lisenssivapaata (ks. royalty-free requirement) määritystä rikkaalle Web-sisällölle ja Web-sovelluksille. Työryhmä toimii täysin julkisesti 500 osallistujan voimin (ks. participants). Mukana on edustajia W3C-jäsenorganisaatioista ACCESS, AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia ja Opera.

"HTML on tietenkin hyvin tärkeä standardi", sanoo Tim Berners-Lee, ensimmäisen HTML-version kehittäjä ja W3C:n johtaja. "Olen iloinen nähdessäni että kehittäjäyhteisö, mukaan lukien selaintoimittajat, työskentelee yhdessä kehittääkseen Webiä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin monen ihmisen työpanoksen yhdistäminen on kovaa työtä; merkittävän haasteen tarjoaa myös stabiiliuden, innovaation, pragmaattisuuden ja idealististen tavoitteiden yhdistäminen."

Miksi yhteisö haluaa HTML 5:n

Kehittäjät, suunnittelijat, markkinointiosastot ja käyttäjät ovat oppineet paljon Webistä tiedonvälityskanavana sen jälkeen kun HTML 4 julkaistiin ensi kerran joulukuussa 1997. Verkkosivut kuvaavat tätä kehitystä: ei enää staattisia sivukokoelmia, vaan sisällöllisesti rikkaita, eri mediaformaatteja hyödyntäviä yhteisöjä jotka kannustavat osallistumaan ja kehittyvät dynaamisesti täyttääkseen paremmin asiakkaidensa tarpeet. Ajax ja vastaavat innovaatiot ovat lisänneet vaatimuksia uuden standardin kehittämiseen. Tämän pitää mahdollistaa työasema- ja mobiilialustojen yli vuorovaikuttavien Web-sovellusten rakentaminen.

W3C käynnisti HTML-työryhmän maaliskuussa 2007, rakentamaan yhteisymmärrystä uudesta standardista (ks. lehdistötiedote). Työryhmä on jo julkaissut joukon HTML-kielen suunnitteluperiaatteita (ks. HTML design principles). Näitä ovat mm. tuki nykyiselle sisällölle (support for existing content), nykyisten käytäntöjen seuraaminen (widespread practice), rakenteen ja esitystavan erottamiseen liittyvät kysymykset (separating concerns) sekä universaali saatavuus (universal access). Nämä periaatteet auttavat ohjaamaan ryhmän päätöksentekoa.

Mitä uutta HTML 5 tarjoaa

HTML-kielen uusista piirteistä sisällöntuottajille mielenkiintoisimpia ovat ohjelmointirajapinta kaksiulotteisen grafiikan piirtämiseen, audio- ja videosisällön upottaminen sivulle sekä hallinta, persistentin asiakaspään datan hallinta, sekä mahdollisuus tarjota loppukäyttäjille pääsy dokumenttien ja niiden osien vuorovaikutteiseen muokkaamiseen (ks. new features). Muut ominaisuudet helpottavat tuttujen sivun elementtien esittämistä, mukaan lukien <section> <footer>; <nav> (navigointiin) sekä <figure> (otsikon liittämiseksi valokuvan tai muuhun upotettuun sisältöön). HTML 5:sta kirjoitetaan joko "klassisen" HTML-syntaksin varassa, tai XML-syntaksin varassa, sovelluksen tarpeista riippuen. Ks. lista muutoksista HTML 4 -tekniikkaan verrattuna (ks. list of changes).

HTML 5 -määritys auttaa parantamaan yhteensopivuutta ja vähentämään ohjelmistokuluja tarjoamalla selkeät säännöt paitsi virheettömien HTML-dokumenttien käsittelyyn, myös virheistä toipumiseen. Spesifikaatio on ensimmäinen versio HTML-kehitystyöstä W3C:n patenttikäytännön mukaan (ks. Royalty-Free Patent Policy).

Edellä mainittujen selainvalmistajien lisäksi seuraavat W3C-jäsenet ovat auttaneet muovaamaan HTML 5 -määritystä: BEA Systems, Inc.; Betfair Limited; Boeing; Cisco; Disruptive Innovations; Dreamlab Technologies AG; France Telecom; Hewlett-Packard; IWA-HWG; Mitsue-Links Co., Ltd.; mTLD Top Level Domain Limited; Openwave Systems Inc.; Oxford Brookes University; PicoForms; Queensland University of Technology; Stanford University; University of Innsbruck; U.S. Library of Congress.

W3C toivottaa tervetulleeksi julkisen palautteen nyt julkaistusta ensimmäisestä julkisesta spesifikaatioluonnoksesta (ks. First Public Working Draft); ks. HTML 5-määrityksestä ohjeita palautteen antamiseen. W3C kehottaa että useammat sisällöntuotantovälineitä kehittävät tahot hyödyntäisivät tarjolla olevan mahdollisuuden HTML-työryhmään liittymiseksi. Näin on mahdollista varmistaa että HTML 5 täyttää kehittäjien asiakastarpeet. W3C kannustaa myös loppukäyttäjiä kertomaan ohjelmistokehittäjille mitä HTML 5 -tekniikan piirteitä nämä eniten arvostavat.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:n toiminnoista vastaavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/