W3C

W3C avaa Web-datan SPARQL-kielen avulla

Tehokas teknologia hajautetun ja monimuotoisen datan kyselyyn

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Ian Jacobs, <ij@w3.org>, +1.718.260.9447 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös julkilausumia sekä lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 15 tammikuuta 2008 -- W3C ilmoitti tänään SPARQL-kielen julkaisusta. SPARQL määrittelee keskeisen standardin Semanttisen Webin tiedon avaamiseen. SPARQL-teknologian avulla (äännetään kuten englanninkielinen sana "sparkle") ihmiset voivat keskittyä siihen mitä he haluavat tietää, kulissien takana käytettävän tietokantateknologian tai dataformaatin sijaan. Koska SPARQL-kyselyt esittävät korkean (käsitteellisen) tason tavoitteita, on helpompaa laajentaa niitä suhteessa ennakoimattomiin datalähteisiin, tai jopa hyödyntää niitä uusissa sovelluksissa.

"Yritys käyttää Semanttista Webiä ilman SPARQLia on kuin yrittäisiä käyttää relaatiotietokantaa ilman SQL:ää", sanoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "SPARQL tekee mahdolliseksi kysellä informaatiota tietokannoista ja muista monipuolisista Webin tietolähteistä."

Nykyisellään on jo 14 tunnettua SPARQL-implementaatiota, joista useat ovat avoimen lähdekoodin toteutuksia.

SPARQL ohittaa perinteisten kyselykielten lokaaliin hakuun ja yksittäiseen formaattiin liittyvät rajoitukset

On olemassa useita menestyneitä kyselykieliä, mukaan lukien standardeja kuten SQL ja XQuery. Nämä suunniteltiin ensisijaisesti kyselyihin jotka liittyvät yhteen tuotteeseen, formaattiin, tietotyyppiin tai lokaaliin tietovarantoon. Perinteisesti on ollut välttämätöntä muotoilla sama korkean tason kysely eri tavoin, sovelluksesta tai relaatiotietokannan suunnittelusta riippuen. Useiden datalähteiden kyselyssä on siten ollut tarpeen kirjoittaa ohjelmalogiikkaa tulosten yhdistämiseksi. Nämä rajoitukset ovat lisänneet kehitystyön kustannuksia ja luoneet esteitä uusien datalähteiden lisäämiseen.

Semanttisen Webin tavoite on tarjota ihmisille mahdollisuus jakaa, yhdistellä ja uudelleen käyttää tietoa globaalisti. SPARQL on suunniteltu käytettäväksi Webin mittakaavassa ja mahdollistaa siten kyselyiden suorittamisen eri datalähteiden yli, formaatista riippumatta. Yksittäisen kyselyn tekeminen erilaisiin datalähteisiin on helpompaa kuin useiden kyselyiden luominen; se myös maksaa vähemmän ja tuottaa rikkaampia tuloksia.

Koska SPARQLia ei ole sidottu tiettyyn tietokantaformaattiin, sitä voidaan hyödyntää Web 2.0 -datan hyökyaallon hyödyntämiseen ja mashup-tyypiseen yhdistelyyn muiden Semanttisen Webin resurssien kanssa. Lisäksi, koska eri datalähteet eivät välttämättä ole "samanmuotoisia" tai jaa samoja ominaisuuksia (mallinnuksessa, suom.huom.), SPARQL on suunniteltu epäsäännöllisten datajoukkojen kyselyihin.

SPARQL muuntaa datan hakutoiminnon Web Services -verkkopalveluksi

SPARQL-kyselykielen ja protokollan yhdistelmä tuottaa Web Service -verkkopalvelun aidoimmillaan; HTTP- tai SOAP-tason varaan toteutettuna, se tarjoaa standardin verkkopalvelun minkä tahansa kysymyksiä esittävän sovelluksen käyttöön.

"SPARQL:n painopiste kyselyihin datamallien tasolla säästää kehittäjien aikaa; ei ole tarpeen ylläpitää erillisiä palveluja systeemin eri ominaisuuksien kyselemiseksi", sanoo Lee Feigenbaum, RDF Data Access -työryhmän vetäjä. "Tämä mahdollistaa SPARQL-rajapinnan käyttämisen minkä tahansa kysymyksen esittämiseen -- se on kuin voisi suunnitella oman rajapinnan sen sijaan että joutuisi käyttämään rajoitettua joukkoa kiinteitä palveluita."

SPARQL-spesifikaatio määrittelee kyselykielen ja protokollaan ja toimii yhdessä muiden W3C:n Semanttisen Webin ydinteknologioiden kanssa: Resource Description Framework (RDF) datan esittämiseen; RDF Schema; Web Ontology Language (OWL) sanastojen rakentamiseen; ja Gleaning Resource Descriptions from Dialects of Languages (GRDDL), Semanttisen Webin datan automaattiseen lukemiseen dokumenteista. SPARQL hyödyntää myös muita W3C-standardeja joita löytyy Web Services -implementaatioista, kuten esimerkiksi Web Services Description Language -tekniikkaa (WSDL).

W3C:n Data Access -työryhmä sisältää teollisuusjohtajia tietokantateknologian ja Web-sovellusten aloilta

W3C RDF Data Access -työryhmä tuotti kolme tänään julkaistua SPARQL-suositusta: SPARQL Query Language for RDF, SPARQL Protocol for RDF, ja SPARQL Query Results XML Format. Työryhmä sisälsi asiantuntijoita ja jäseniä seuraavista organisaatioista: Agfa-Gevaert N. V.; Asemantics S.R.L.; Clark & Parsia LLC; Cleveland Clinic; Eindhoven University of Technology; Free University of Bozen-Bolzano; Garlik; HP; IBM Corporation; Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (MEI); Nippon Telegraph & Telephone Corp. (NTT); OpenLink Software; Oracle ja Profium, Ltd. SPARQL-julkilausumia sisältävä sivu (ks. SPARQL Testimonials page joka kertoo tuesta ja sitoumuksista implementoida uusia suosituksia.

W3C jatkaa Semanttisen Webin ja perinteisten tietokantojen välistä kehitystyötä; ks. englanninkielinen raportti tapahtumasta W3C Workshop on RDF Access to Relational Databases lokakuulta 2007.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/