W3C

World Wide Web Consortium avaa toimiston Brasiliassa

Etelä-Amerikan ensimmäinen W3C-toimisto ohjaamaan Web-innovaatioita nopeasti kasvavan talouden yhteyteen

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 30. lokakuuta 2007 -- World Wide Web Consortium (W3C) on ylpeä voidessaan ilmoittaa ensimmäisen Etelä-Amerikan toimiston avaamisesta: Sao Paoloon on avattu W3C Brasilian toimisto, (ks. W3C Brazil Office) jota isännöi NIC.br (Brazilian Network Information Center) -instituutti. W3C odottaa lisääntyvää vuorovaikutusta portugalinkielisen yhteisön kanssa Brasilian toimiston kautta. Myös Brasilian nykyinen IT-toimialue istuu hyvin W3C:n uusien kiinnostavien trendien kanssa, kuten mobiili Web, Web-sovellukset ja Web-videot.

Kasvava talous, vankka tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri

Brasilia sijoittuu samalle tasolle Venäjän, Intian ja kiinan kanssa BRIC-luokitukseen perustuvassa Goldman Sachs -investointipankin vuoden 2003 raportissa nopeasti kasvavana, nousevana taloutena. Raportin mukaan em. taloudet voivat hyvin ohittaa useat tämän päivän rikkaista maista vuoteen 2050 mennessä. Yksityisen sektorin aloitteet ja hallinnon ponnistelut ovat kannustaneet investointeja liiketoimintaan ja infrastruktuuriin niin kotimaisilta kuin ulkomaisiltakin sijoittajilta. Brasilian monimuotoisuus ja asema Etelä-Amerikan mantereella vaikuttavat suuresti ulkomaisen pääomansijoituksen houkuttelevuuteen. Kyseessä on maailman viidenneksi suurin maa joka vastaa hyvin lupaavasta ja urbanisoituvasta markkina-alueesta.

Brasilia ratsastaa mobiilin Internetin aallonharjalla ja satsaa IT-innovaatioihin

Noin 40 miljoonalla brasilialaisella on Internet-yhteys. Luku on Latinalaisen Amerikan suurin. Telecommunications Industry News raportoi lokakuussa 2007 että langattomien laitteiden käyttäjien lukumäärä ylitti 112 miljoonaa. Brasilialaiset yritykset kilpailevat tehokkaasti globaaleilla markkinoilla ja ovat toimittaneet maailmanluokan ratkaisuja sellaisilla toimialueilla kuten mobiilit pankkipalvelut, avoimen lähdekoodin teknologiat, Web-saavutettavuus, langattoman Internet-palvelut, peliteollisuus, e-government -palvelut ja digitaalinen HD-televisio. HDTV:hen liittyen, erityisen digitaalisen TV-mallin kehitys muuntaa brasilialaiset markkinat jättimäiseksi laboratorioksi, tekniikan mahdollisuuksia tutkien.

Brasilian vahvuudet Intener- ja mobiilisektoreilla auttavat maata myös kaventamaan digitaalista kuilua joka kohtaa osaa väestöstä.

Brasilian toimiston isäntä tuo alueellista osaamista W3C:hen

Brazilian Network Information Center (NIC.br) on voittoa tavoittelematon ei-julkishallinnon organisaatio jonka on perustettu Brasilian Internet -ohjausryhmän (Brazilian Internet Steering Committee, CGI.br) toimeenpanevaksi elimeksi. CGI.br on vastuussa maan Internet-palveluiden koordinoinnista ja integroinnista. CGI.br koostuu monista yhteistyöhaoista, ml. hallitus, liikeyritykset, kolmas sektori ja akateeminen yhteisö. Tämä kokoonpano on suonut NIC.br:lle mahdollisuuden innovaatioihin Internet-hallinnon eri osa-alueilla, tarjoten kansalaisille mahdollisuuksia osallistua päätösprosessiin verkon implementoinnista, hallinnosta ja käytöstä.

Tietoja W3C-toimistoista

Samalla kun W3C:n jäsenet toteuttavat Webin kehittymistä täyteen mittaansa, W3C tekee yhteistyötä alueellisten organisaatioiden kanssa jotka haluavat edistää W3C:n tehtävää. W3C:n aluetoimistot tukevat W3C-työtä omalla kielellään, auttaen laajentamaan W3C-työn alueellista pohjaa ja edistävät kansainvälistä osallistumista W3C:n aktiviteetteihin. W3C:lla on toimistoja seuraavissa paikoissa: Australia, Benelux-maat, Kiina, Suomi, Saksa ja Itävalta, Kreikka, Unkari, Intia, Israel, Italia, Korea, Marokko, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia ja Irlanti.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

The World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/