W3C

W3C julkaisee avoimen standardin Web Services -palveluiden käyttöehtojen kuvailuun

Käyttöehtojen kuvailukerros tukee laajennettavuusarkkitehtuuria

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi (in English). Ks. myös myös julkilausumia (Testimonials) sekä lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 4 syyskuuta 2007 -- World Wide Web Consortium julkaisi tänään kriittisen Web-standardin jonka avulla on mahdollista laajentaa Web Services ja Service Oriented Architecture (SOA) -tyyppisten sovellusten ominaisuuksia. Web Services Policy rakentuu muiden avoimien W3C:n Web-standardien varaan. Se tarjoaa sovelluskehittäjille mahdollisuuden täyttää tietoturvallisten transaktioiden, luotettavan viestiliikenteen, metatietojen yms. skenaarioiden tarpeet, modulaarisen sovelluskehityksen hengessä. Web Services Policy 1.5 asettaa SOA-kehittäjille perustan jonka avulla palveluita voidaan laajentaa häiriöittä, ilman että alemman tason palvelukuvauksiin tarvitsee tehdä muutoksia. Itse laajennukset (ns. "policy assertions") määritellään muissa spesifikaatioissa.

Web Services Policy 1.5 perustuu teollisuuden tarpeisiin ja kokemukseen

Vuosien asiakaskokemus kaupallisten Web Services -sovellusten kehittämisestä on luonut selvän tarpeen modulaariselle lähestymistavalla palvelun laajennusten pakollisten ja valinnaisten laajennusten kuvaamiselle. Ilman tätä mahdollisuutta, kokonaisen palvelun uudelleenkirjoittaminen voi muodostua kalliiksi aina kun sovelluksen toimintaan pitää tehdä muutoksia. Web Services Policy 1.5 voi vähentää näitä kustannuksia. Se yhdistää keskeiset Web Services -standardit -- SOAP 1.2, WSDL 2.0, and XML Schema -- kasvavaan joukkoon laajennuksia jotka heijastavat teollisuuden tarpeita ja kokemusta.

Työryhmä W3C Web Services Policy Working Group kutsui implementoijia esittelemän yhteensopivuutta vertaamalla ohjelmistoja työryhmän testiaineiston kanssa. Kymmenen implementointia (ks. Ten implementations of Web Services Policy 1.5) auttoi varmistamaan spesifikaation valmistumisen. Testitapaukset keskittyivät tietoturvaan joka on yksi tärkeimmistä teollisuuden viittaamista käyttötapauksista.

Toinen käyttötapaus, addressing metadata, kuuluu W3C:n työryhmän WS-Addressing Working Group aihepiiriin. Nämä kaksi W3C:n työryhmää ovat tehneet yhteistyötä varmistaakseen että Addressing Metadata Specification on linjassa nyt esitellyn policy framework -työn kanssa.

W3C:n Web Services Policy -työryhmä myös pyysi työtään katselmoitavan useissa OASIS:n Web Services -aihealueen teknisissä komiteoissa (UDDI, WS-RX, WS-TX, and WS-SX) jotta voitiin varmistaa että Web Services Policy 1.5 täyttäisi myös näiden käyttötapaukset.

Web Services -työryhmä tuo yhteen teollisuusjohtajat

Web Services Policy -työryhmän työ toi yhteen johtavia organisaatioita ohjelmistoteollisuuden eri aloilta, mm. Adobe Systems Inc; Axway Software; BEA Systems, Inc; CA; Fujitsu Limited; IBM; IONA Technologies, Inc.; JBoss Inc.; Layer 7 Technologies; Microsoft Corporation; Nokia; Nortel Networks; Oracle Corporation; SAP AG; Sonic Software; Sun Microsystems, Inc.; webMethods, Inc.; sekä WSO2.

Useat ryhmän osallistujista ovat sitoutuneet tukemaan spesifikaatioita tuotteissaan (ks. testimonials).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/