W3C

W3C saattaa työn päätöksen kriittisestä Web Services -standardista, WSDL 2.0

WSDL 2.0 rakentuu WS-I perusprofiilin kehitystyön varaan; mukana täysi HTTP ja SOAP -tuki Web-sovelluksille

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös julkilausumia (Testimonials) sekä lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 27 kesäkuuta 2007 -- W3C on tänään saanut työnsä päätökseen Web services -palveluiden kuvailukielestä joka tarjoaa täyden tuen ensisijaiselle Web-protokollalle, HTTP, sekä uusimmalle Web services -protokollalle, SOAP. Web Services Description Language (WSDL) 2.0 yhdistää WSDL 1.1:n parannukset jotka on kirjattu spesifikaatioon WS-I Basic Profile, lisää perinnän, import-funktiot, edistyneen vika- ja virhetilanteiden kuvauksen, sekä tarjoaa täyden HTTP- ja SOAP-tuen. Kattava testaus ja yhteentoimivuuden kartoitustyö, käsittäen työryhmän itsensä suorittaman viikon mittaisen ohjelmointimaratonin, ovat tuottaneet vankan ja yhteensopivan standardin joka täyttää paitsi alkuperäisen WSDL 1.1 -version tavoitteet, myös nykyisten sovelluskehittäjien tarpeet.

"Kehitystyö on kestänyt kauan, mutta sovelluskehittäjät voivat havaita, että työ on ollut odotuksen arvoista", kertoo Jonathan Marsh (co-chair, W3C Web Services Description Working Group, Director, Mashup Technologies, WSO2). "Kattavan yhteensopivuustestauksen ohella, meillä on ollut ilo toimittaa sovelluskehittäjille HTTP-binding -ominaisuus, mikä tarjoaa yksinkertaisen, Web-käyttöön soveltuvan pääsyn palveluun silloin kun edistyneitä SOAP-pinon ominaisuuksia, kuten WS-Addressing, WS-Security, ja WS-ReliableMessaging, ei tarvita."

WSDL 2.0 -kehitystyö alkoi tiukoilla yhteensopivuusvaatimuksilla, valmistui muunnostyökalujen kera, tarjoten tuen nouseville Web-standardeille

Laaja mielenkiinto teknologioita SOAP 1.1 ja WSDL 1.1 merkitsivät Web services -kehitystyön alkua. Toive alkuperäisten standardoimattomien versioiden välillä ei heti täyttynyt, niiden käyttöönottaneiden sovelluskehittäjien suuresta määrästä huolimatta . Esimerkiksi WS-I perustettiin luomaan profiileja suositujen Web Services -tekniikoiden standardoimattomiin versioihin liittyen.

Tätä taustaa vasten, W3C-jäsenet kehottivat konsortiota kehittämään yhteensopivan WSDL-standardin. Työryhmän oman huomattavan piirre- ja tarkistuslistan, sekä WS-I Basic Profile -työryhmän yhteistyön avulla oli mahdollista tunnistaa työn ensimmäiset kehitysaskeleet ja edetä näistä SOAP 1.2 ja WSDL 2.0 -standardeihin.

Ne, jotka ovat rakentaneet WS-I Basic -profiilia noudattavia implementaatioita, voivat käyttää työkalua converter to WSDL 2.0, helpottaen uuteen standardiin ja sen uusiin ominaisuuksiin siirtmistä.

WSDL 2.0 -tuki on myös sisäänrakennettu kriittisiin uusin Web services -standardeihin, kuten Semantic Annotations for WSDL (SAWSDL) ja WS-Policy 1.5. Näiden odotetaan valmistuvan vuoden 2007 syyskuussa.

WSDL 2.0 antaa sovelluskehittäjille mahdollisuuden valita HTTP- ja SOAP-kehitysmallien väliltä

REST-mallin kasvanut suosio sekä SOAP:in käyttö HTTP:n yli huomioiden, työryhmä tunnisti selkeän tarpeen kattavaan HTTP-tukeen Web-sovellusten kuvauksissa. Tämän tuloksena WSDL 2.0 tarjoaa täydellisen HTTP ja SOAP -tuen. Näin tekniikka on hyödyllistä niin yksinkertaisissa Web-sovelluksissa kuin laajempaa toiminnallisuutta tarvitsevissa Web services -sovelluksissakin.

WSDL 2.0 -työ luotiin ja toteutettiin teollisuusjohtajien toimesta; laajaa käyttöä odotetaan

Työryhmä Web Services Description Working Group on saanut nauttia useiden teollisuusjohtajien panoksesta kehitystyöhön. Työryhmän vetäjinä ovat toimineet Marsh ja Tony Rogers (CA). WSD-työryhmän nykyisiä jäseniä ovat (aakkosjärjestyksessä): Adobe Systems Inc.; Agfa-Gevaert N. V.; BEA Systems, Inc.; BT; CA; Canon, Inc.; IBM; University of Innsbruck; IONA Technologies, Inc.; Maryland Information and Network Dynamics Lab at the University of Maryland; Microsoft Corporation; Oracle Corporation; Rogue Wave Software; SAP AG; Sonic Software; Sun Microsystems, Inc.; TIBCO Software, Inc.; WSO2; sekä Xerox Corporation.

Useat liikeyritykset ovat ilmoittaneet että ne tukevat WSDL 2.0 -teknologiaa tulevissa tuotejulkaisuissa, mm. Adobe Systems Inc.; CA; IBM; Sun Microsystems, Inc; webMethods; ja WSO2. Lisätietoja tuesta ja implementaatioista on saatavilla julkilausumien muodossa (ks. testimonial sheet).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/