W3C

Web-sovelluksia käsittelevä workshop tarkastelemaan suorituskykyyn liittyviä haasteita eri sovellusalustoilla

W3C kohdistaa huomionsa menetelmiin ja teknologioihin joiden avulla Web-sovellukset toimivat saumattomasti, laitteesta riippumatta

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 5 kesäkuuta 2007 -- Web-sovellusasiantuntijat kokoontuvat Dubliniin, Irlantiin, selvittämään kuinka deklaratiivisia tekniikoita voitaisiin käyttää sovelluskehittäjän tavoitteiden määrittelyyn, yksityiskohtaisten tekniikoiden sijaan. Tämäntyyppinen työ voi tehdä Web-sovellusten kehityksestä ja ylläpidosta halvempaa. W3C:n Workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications keskittyy tehokkaampien Web-sovellusten tekemiseen, siten että nämä olisivat saatavilla eri käyttöympäristöissä, kotona, työpaikalla tai mobiiliympäristössä. Tapahtumaa isännöi MobileAware (tukijana Irish State Development Agency, Enterprise Ireland).

"Kehittäjät näkevät huomattavasti aikaa ja vaivaa kamppaillessaan erilaisten selainten kanssa. Eroja löytyy merkkauskielten, tyylien ja skriptien tuesta", sanoo Dave Raggett (W3C Activity Lead for the Ubiquitous Web Applications Activity). "Asiat muuttuvat vielä monimutkaisemmiksi kun erilaisten laitteiden kirjo Web-käytössä lisääntyy. Workshop tutkii keinoja tarjota kehittäjille mahdollisuus keskittyä sovellukseen ja käyttökokemukseen, jättäen toteutuksen yksityiskohdat työkalujen tehtäväksi, joiden tulisi huomioida eri laitteiden ominaisuudet ja puutteet."

Web-sovelluksiin liittyy nykyisin huomattava määrä skriptausta sekä Web-sivulla että palvelinpäässä. Tämä tarkoittaa usein myös sovellusten uudelleensuunnittelua ei laitteisiin ja laiteympäristöihin. Nyt käsillä oleva workshop tarkastelee deklaratiivisten tekniikoiden mahdollisuuksia Web-sovellusten kuvailussa kokonaisuutena, sen sijaan että kyse olisi vain eri laitteille ladattavasta merkkauksesta.

Palvelinpään skriptejä käytetään nykyään laajasti tuottamaan asiakaspään merkkausta ajonaikaisesti ja skriptien kehittämisen ja ylläpidon kustannukset tarjoavat mahdollisuutta deklaratiivisille lähestymistavoille. XML-tietokantojen ja XQueryn tulevaisuus näyttää lupaavalta. Myös Semanttista Webiä voidaan soveltaa laitteiden ominaisuuksien ja käyttösääntöjen kuvailuun ja siihen liittyvään päättelyyn. Tietoturvallisuus ja käytettävyys ovat uusien sovellusten mahdollisuuksien hyödyntämisen kannalta keskeisiä teemoja. Tämä pätee erityisesti tilanteissa joissa eri laitteiden ominaisuuksia hyödynnetään monipuolisesti tai ne sisältävät henkilökohtaista tai luottamuksellista tietoa.

Workshopin tärkeitä teemoja ovat luottamukseen, identiteettiin, yksityisyyteen ja tietoturvaan liittyvät haasteet. Silloin kun sovellukset edellyttävät useiden laitteiden vuorovaikutusta (esim. etätulostimet tai sovelluspalvelimet, sulautetut järjestelmät jotka reagoivat ulkoisiin tapahtumiin), tarvitaan tapa jolla varmistaa turvallinen pääsy laitteisiin ilman useita sisäänkirjautumisia jokaisen tiedonsiirtotapahtuman yhteydessä.

W3C tarjoaa worksophin ohjelma, artikkelit ja esitykset julkisesti saataville workshopin sivuille (ks. Workshop page), yhdessä tapahtuman tiivistettyjen muistiinpanojen kanssa.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/