W3C WSRI Logo

W3C:n ja WSRI:n workshop tutkimaan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta eGovernment-hankkeissa

Web-standardiyhteisöllä ja hallituksen asiantuntijoilla yhteiset tavoitteet tehokkaasta Webin käytöstä

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 15 toukokuuta 2007 -- Web-standardoinnin ja tutkimuksen johtajat hakevat palautetta hallinnon asiantuntijoilta siitä, miten Web nykyisellään heitä palvelee ja mitä toimenpiteitä tarvittaisiin jotta Webistä tulisi entistä tehokkaampi sähköisen hallinnon työkalu, niin informaation läpinäkyvyyden kuin uusien kansalaispalveluidenkin näkökulmasta. World Wide Web Consortium (W3C), yhteistyössä Web Science Research Initiative (WSRI) -hankkeen kanssa, ovat avanneet call for papers -prosessin otsikolla "Toward More Transparent Government - Workshop on eGovernment and the Web". Workshop järjestetään Yhdysvalloissa (Washington, DC) 18-19 kesäkuuta. Artikkeliehdotusten jättämisen takaraja on tiistai 22. toukokuuta 2007.

Internet ja Web muuttavat hallinnon rajapinnan

Verkkoon liitetyt tietokoneet ja WWW ovat mullistamassa tapaa jolla kansalaiset ja hallinto ovat yhteydessä toisiinsa. Kansalaiset voivat lisääntyvässä määrin käyttää palveluja (esim. hakea ajokorttia, pyytää veronpalautusta) ja heidän pääsynsä julkisesti ylläpidettyyn informaatioon on helpottunut, sisältäen mm. lainsäädännöllistä informaatiota, hallinnon toimintaa kuvaavaa informaatiota, julkista keskustelua sekä julkisia palveluita kuvaavaa informaatiota (esim. paikkatieto). Yhä on silti löydettävissä lukuisia avoimia kysymyksiä joiden selvittäminen auttaisi ymmärtämään paremmin hallinnollisen informaation dynamiikkaa Webissä:

Näitä kysymyksiä on jo selvitetty aikaisemmin tänä vuonna W3C's European eGovernment Symposiumissa, Espanjassa. Alustavien löydösten raportti (ks. initial findings) tarjosi poimintoja vakavalle keskustelulle ja ehdotuksia tulevaan työhön liittyen; tavoitteena on, että nyt käsillä oleva workshop paljastaa eurooppalaisen ja Yhdysvaltojen hallinnon yhteisiä näkökohtia sekä yksilöllisiä haasteita.

Yhteisesti sponsoroitu workshop tuo yhteen hallinnon virkamiehiä, tietotekniikan tutkijoita ja muuta akateemista väkeä liittyen sekä eGovernment-työn teknisiin että lainsäädännöllisiin haasteisiin. Mukana on myös Web-standardointiyhteisön johtajia, sekä suuri joukko yrityksiä jotka tarjoavat tuotteita ja palveluita alalla. Workshopin puheenjohtajana toimivat Ari Schwartz (Deputy Director of the Center for Democracy and Technology), Nigel Shadbolt (Professor of Artificial Intelligence at the University of Southampton) sekä Daniel Weitzner (Technology and Society Policy Director for W3C and Principal Research Scientist at MIT CSAIL Decentralized Information Group).

Tunnetut puhujat jakavat haasteita ja menestystarinoita tiedon integrointiin liittyen

Workshopin kehitteillä oleva ohjelma sisältää asiantuntijoita Web-teknologioihin, tiedon integraatioon ja käytöntöjen kehittämiseen liittyen. Varmistettuja puhujia ovat mm. Tim Berners-Lee (W3C Director and Senior Research Scientist at MIT CSAIL Decentralized Information Group), Vanessa Lawrence (Director General and CEO, Ordnance Survey, UK) ja Carol Tullo (Office of Public Sector Information, UK).

Artikkeleiden deadline 22. toukokuuta

Rekisteröinti (ks. Registration for the workshop) on nyt avattu. Koska paikkoja on rajoitetusti, osallistujia pyydetään rekisteröitymään mahdollisimman nopeasti. Ohjelmatoimikunta jatkaa artikkeleiden käsittelyä toukokuun 22. päivään asti. (Lisätietoja, ks. Call for Participation.)

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/

Tietoja Web Science Research Initiative [WSRI] -hankkeesta

Web Science Research Initiative (WSRI) on yhteinen hanke jonka toimijoita ovat Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) (MIT) ja School of Electronics and Computer Science (ECS) (University of Southampton). Hankkeen tavoite on organisoida ja tuottaa tieteellisiä edistysaskeleita joita tarvitaan Webin tulevan suunnittelun ja käytön tukena. WSRI tarjoaa globaalin foorumin tiedemiehille ja oppineille työskennellä yhteistyössä ensimmäisessä monitieteellisestä tutkimushankkeessa joka on erityisesti suunniteltu tutkimaan Webiä kaikilla tasoilla ja kehittämään uusi Web-tieteen tutkimusala tuleville tutkijasukupolville. Saadaksesi lisätietoja, ks. http://webscience.org/