W3C

World Wide Web Consortium avaa Etelä-Afrikan toimiston

W3C kutsuu nopeasti kasvavan talousalueen asiantuntijoita mukaan Web-standardointiin

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 24 huhtikuuta 2007 -- World Wide Web Consortium (W3C) julkistaa Etelä-Afrikan toimistonsa (ks. Southern Africa Office) ja kutsuu alueen asiantuntijat mukaan W3C:n kansainväliseen standardointityöhön. Toimistoa isännöi Meraka Institute jota hallinnoi Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) Pretoriassa, Etelä-Afrikassa.

W3C kutsuu yleisöä ja lehdistöä avajaisseremoniaan (ks. opening ceremony) joka järjestetään 14 toukokuuta 2007. Etelä-Afrikan teollisuuden ja akatemian johtajat puhuvat ICT-teknologian nykytilasta ja W3C:n henkilökunta esittelee standardointityötä. Puhujina toimivat mm.:

Rekisteröityminen tilaisuuteen onnistuu joko verkossa (ks. registration page) tai lähettämällä (englanniksi) yhteystiedot (name, designation, company and contact details) sähköpostitse (Dikeledi Moche at +27 12 841 2110 <dmoche@csir.co.za>).

Etelä-Afrikan tieto- ja viestintätekniikan sektori voimakkaassa kasvussa

Etelä-Afrikan toimisto palvelee ns. Eteläisen Afrikan (ks. Southern Africa) aluetta (YK:n ja Etelä-Afrikan Tulliliiton SACU määritelmän mukaan). Alue käsittää seuraavat maat: Botswana, Namibia, Lesotho, Etelä-Afrikka ja Swazimaa.

Etelä-Afrikka sijoittuu maailman tilastoissa 20 aktiivisimman tieto- ja viestintätekniikkaa kehittävän ja Internetiä käyttävän maan joukkoon (ks. Electronics, IT and Communication Sector, dti). Mobiili- ja Internetkäytön huomattava lisäys huomioiden, merkittävä joukko alueellisia liikeyrityksiä etsivät jalansijaa tällä alueella, kuten laajemminkin Afrikassa. Useimmat yrityksistä ovat huomanneet että etulyöntiasema ja vuosittaisen kasvun tae voidaan saavuttaa vain innovatiivisten Web-teknologioiden kautta. Kaikki nämä alueet liittyvät läheisesti W3C:n työhön.

Meraka-instituutti tuo alueellista ICT-asiantuntijuutta W3C:hen

Meraka-instituutti on CSIR:in yksikkö joka keskittyy tutkimus- ja kehitystyöhön ICT-toimialueella. CSIR on vuonna 1945 perustettu valtion tukema tutkimuselin. Meraka-instituutilla on kumppaneita yksityisellä ja julkisella sektorilla ja se tekee yhteistyötä muiden alueellisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Eräs Merakan keskeisiä toimintoja ovat ICT-innovaatiot jotka johtavat sovelluksiin liittyen Etelä-Afrikan, koko maanosan ja kehittyvien maiden kohtaamiin kehityksen haasteisiin. Projektit kuten National Accessibility Portal (erityisryhmille ja vanheneville suunnattu ICT), Digital Doorway (tuettu itseopiskelu), Wireless Africa (ruohonjuuritason yhteisön omistama tietoyhteys) ja ICT opetuksessa ovat jo saaneet aikaan merkittäviä hyötyjä Etelä-Afrikan ICT-kentässä.

Tämä kohdealue yhdessä CSIR:in vakiintuneiden alueellisten teollisuuden ja tutkimuksen kummpaneiden kanssa tekee Meraka-instituutista luonnollisen valinnan W3C-toimiston sijoituspaikaksi.

W3C-toimistoista

Samalla kun W3C:n jäsenet toteuttavat Webin kehittymistä täyteen mittaansa, W3C tekee yhteistyötä alueellisten organisaatioiden kanssa jotka haluavat edistää W3C:n tehtävää. W3C:n aluetoimistot tukevat W3C-työtä omalla kielellään, auttaen laajentamaan W3C-työn maantieteellistä pohjaa ja edistävät kansainvälistä osallistumista W3C:n aktiviteetteihin. W3C:lla on aluetoimistoja seuraavissa maissa: Australia, Benelux-maat, Manner-Kiina, Saksa ja Itävalta, Suomi, Kreikka, Hong Kong, Unkari, Intia, Israel, Italia, Korea, Marokko, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Iso-Brittania ja Irlanti.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/