W3C

W3C asettaa uuden standardin kansainväliselle Web-sisällölle

ITS 1.0 osoittaa tavan tehdä yhteensopivia merkkauskieliä

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 3. huhtikuuta 2007 -- Uusin W3C:n Web-standardi, "Internationalization Tag Set (ITS) 1.0", tekee kansainvälisen XML-sisällön tuottamisen helpoksi. Sisältöä voidaan mukauttaa huokeammin kielen, kulttuurin tai muiden markkina-alueen vaatimusten perusteella ns. lokalisoinnin avulla. Käytettiinpä ITS 1.0:aa kansainvälisen XML-skeeman rakentamiseen puhtaalta pöydältä tai olemassa olevan sisällön kehittämiseen, ITS 1.0 tarjoaa käyttäjille luoda XML-sovelluksia maailmanlaajuiseen käyttöön.

"Kansainväliset käyttäjät ja lokalisaatioiden suunnittelijat joutuvat aivan liian usein ponnistelemaan dokumenttiformaattien kanssa, skeemojen kansainvälistämissuunnittelun puutteen vuoksi.", kertoo Richard Ishida, W3C:n Internationalization -aktiviteetin vetäjä. "Kehittäjät eivät välttämättä tiedä mitä tarvitaan tai tukevat kansainvälistämistä vain osittain, kenties epäjohdonmukaisella tavalla. ITS on tarkoitettu auttamaan tässä prosessissa, oli kyse sitten uuden tai olemassa olevan skeeman työstämisestä."

ITS 1.0 on tärkeä Webin rakenneosa

ITS 1.0 tarkastelee useita kansainvälistämisen vaatimuksia. Näitä ovat mm. (tekstilohkon) luonnollisen kielen tunnistaminen, tekstin suunnan määrittäminen, ns. Ruby-merkkauksen liittäminen tekstiin (tarvitaan esim. Aasialaisissa dokumenteissa) ja osoittamaan onko teksti tarkoitus kääntää toiselle kielelle. Jälkimmäinen on tärkeä vaatimus kansainvälistämistä tukevien työkalujen suunnittelun näkökulmasta.

Ideaalitapauksessa kansainvälistetty XML-skeema ottaa vaatimukset huomioon jo suunnittelun alkuvaiheessa. ITS 1.0:n avulla XML-skeemasuunnittelijat voivat rakentaa lokalisointikelpoisia skeemoja huokeasti uudelleen käyttämällä "esimääriteltyjä" ITS 1.0 -rakenteita kuten "its:dir" -attribuuttia tekstin suunnan määrittämiseen.

ITS 1.0 mahdollistaa myös olemassa olevien dokumenttien kansainvälistämisen parantamisen ilman että niihin tarvitsee tehdä muutoksia. Tämä on mahdollista kuvaamalla kuinka dokumenttiformaatin ominaisuudet suhteutuvat ITS 1.0:n piirteisiin. Luomalla ko. assosiaation, ITS 1.0:aa tukevat lokalisaatiotyökalut voivat ITS 1.0:n tehokkaiden ominaisuuksien avulla käsitellä huokeasti myös legacy-sisältöjä kuten XHTML, DocBook ja DITA -dokumentteja. ITS 1.0 mahdollistaa myös helpomman ja halvemman tavan rakentaa lokalisaatiotyökaluja tarjoamalla standardin lokalisaation peruskäsitteistä.

ITS 1.0 suunniteltiin kansainvälisessä yhteistyössä

Internationalization-aktiviteetti otti ITS 1.0:n suunnittelussa monipuolisesti huomioon kansainvälistämisen ja lokalisoinnin vaatimuksia skeemakehittäjiltä, sisällöntuotantovälineiden suunnittelijoilta ja sisällöntuottajilta. ITS 1.0 kehitettiin yhteistyössä kansainvälistämistyön standardoinnin johtavien hankkeiden kanssa. Näitä olivat mm. XLIFF TC (OASIS) ja OSCAR SIG (LISA).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/