W3C

W3C käynnistää HTML-aktiviteetin uudelleen

Kehittäjät ja selaintoimittajat muovaavat HTML-tulevaisuutta

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 7. maaliskuuta 2007 -- Tunnistamalla avoimen foorumin tärkeyden Webin sisältöteknologioiden kehitystyössä, W3C kutsuu selaintoimittajat, sovelluskehittäjät ja sisällön suunnittelijat auttamaan seuraavan HTML-version kehittämisessä, osallistumalla uuteen työryhmään W3C HTML Working Group. Perustuen huomattavaan palautteeseen kehittäjä- ja suunnittelijayhteisöiltä sekä W3C-jäsenistön ulkopuolelta, W3C on asettanut suunnitelman (ks. HTML WG charter) työryhmälle joka kannustaa laajaan osallistumiseen myös W3C-jäsenistön ulkopuolelta.

"HTML alkoi perusasioista: rakenteinen merkkaus, ei lisensointivaatimuksia sekä mahdollisuus linkittää mitä tahansa. Enemmän kuin mikään muu, tämä yksinkertaisuus ja avoimuus on ollut syynä sen ilmiömäiseen ja jatkuvaan menestykseen", sanoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja ja HTML:n keksijä. "On tullut aika tarkastella standardia uudelleen ja katsoa mitä voidaan tehdä nykyisten yhteisön vaatimusten tavoittamiseksi, siten että tämä onnistuisi tehokkaasti ja läpinäkyvästi, selainvalmistajien sitoutuneella tuella."

HTML-evoluutio

HTML 4:n julkaisemisen ja sitä seuranneen vuoden 1998 Workshopin jälkeen, W3C on kehittänyt HTML:stä XML-pohjaisen version nimeltä XHTML. Syy kehitykseen ovat tarjonneet XML-formaattien edut. Ensimmäinen täydellinen XHTML-suositus julkaistiin vuoden 2000 alussa. Mutta olemassa olevan Web-sisällön legacy-syistä johtuen perinteiset selainvalmistajat ottivat XHTML:ää käyttöön hitaasti. Tämä puolestaan tarjosi vähän motivaatiota sisällönkehittäjille XHTML:n käyttöön ottoon perinteisessä legacy-ympäristössä. Web-kehittäjien ja suunnitteluyhteisön johtajat kehottivat W3C uudistamaan sitoutumisensa HTML:ään lisäämällä uusia piirteitä (lähtien liikkeelle HTML 4 -standardista) tavalla, joka noudattaa yhteisön käytäntöjä ja joka on taaksepäin yhteensopiva. W3C tulee auttamaan yhteensopivuuden varmistamisessa tekemällä robusteja testiaineistoja ja validointipalveluja jotka ovat yhteisöjen käytössä tulevien teknologioita silmälläpitäen.

W3C:llä on ilo käynnistää HTML-työ uudelleen. Työllä on vahva jäsenistön tuki ja enemmän resursseja käytössään (mukaan lukien henkilöitä ja laitteistoa). W3C on räätälöinyt HTML-työryhmän suunnitelman mahdollistaakseen aktiivisen osallistumisen selaintoimittajilta, sovellussuunnittelijoilta ja sisällön kehittäjiltä, joiden yhteinen osallistuminen on avain HTML:n menestyksekkääseen tulevaisuuteen.

XHTML:n merkitys

XHTML on osoittautunut arvokkaaksi muilla markkinoilla, mukaan lukien mobiililaitteet, enterprise-sovellukset, palvelinpään sovellukset ja kasvavassa joukossa Web-sovelluksia kuten blogit. Mobile Web Best Practices -työryhmä on esimerkiksi sisällyttänyt XHTML Basicin kulmakivenä Mobile Web Best Practices -spesifikaatioon koska sovellukset joilla on vähän muistia käytössään voivat tukea sitä. XML-sisällön markkinat ovat merkittävät ja kasvussa, niinpä W3C määrittelee XML-syntaksin uudelle HTML-kielelle klassisen HTML-syntaksin ohella.

Eräänä XHTML 2.0:n suunnittelutavoitteista on ollut pitää se mahdollisimman geneerisenä, uudelleen käyttäen XML-standardeja, mukaan lukien XForms, XML Base ja XML Events, vastaavien HTML-piirteiden sijaan. Nämä suunnitteluvalinnat ovat johtaneet siihen että XHTML 2.0:lla on oma HTML:stä poikkeava identiteettinsä. Asettamalla työryhmän XHTML 2 Working Group, W3C jatkaa teknistä työtään kielen parissa, samalla kun se harkitsee teknologian brändäämistä uudelleen jotta sen riippuvuus ja markkina-arvo selkiytyisivät.

Uusien HTML ja XHTML 2 -työryhmien lisäksi, W3C:llä on myös ilo organisoida uudelleen Hypertext Coordination Group -työ ja asettaa suunnitelma työryhmälle Forms Working Group. XForms-työryhmä jatkaa työtään XForms-arkkitehtuurin parissa, jota on otettu merkittävästi käyttöön (ks. adoption) useilla alustoilla.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/