W3C OASIS Logo

W3C ja OASIS julkaisevat uuden standardin teollisuusgrafiikkaan liittyen

Yhteistyö tuo laajaa osaamista WebCGM 2.0 -kehitykseen

W3C
Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
OASIS
Yhteyshenkilö –
Carol Geyer, <carol.geyer@oasis-open.org> +1.978.667.5115 or +1.978.284.0403

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 30 Tammikuuta 2007 -- W3C ja OASIS ovat julkaisseet tänään spesifikaation WebCGM 2.0. WebCGM 2.0 on uusi teollisuusstandardi sähköisten dokumenttien teknisen grafiikan tarpeisiin. WebCGM-tekniikka, jota käytetään laajalti puolustus- ja lentoteollisuudessa, arkkitehtuurissa ja kuljetusalalla, on saavuttanut uuden yhteensopivuuden tason, kiitos nyt valmistuneen OASIS ja W3C-yhteistyön.

"Teollisuuden suunnittelijat nauttivat tänään W3C- ja OASIS -yhteistyön hedelmistä", sanoo Dr. Steve Bratt (CEO, W3C). "Kun kehittäjä- ja suunnitteluyhteisöt kysyivät uusia ominaisuuksia ja parannuksia tähän kriittisen teknologiaan, organisaatiomme yhdistivät voimansa ja osaamisensa, minkä tuloksena syntyi WebCGM 2.0."

"WebCGM havainnollistaa hyötyjä joita voidaan saavuttaa kun standardointiorganisaatiot työskentelevät yhdessä markkinoiden hyväksi", sanoo Patrick Gannon (CEO, OASIS). "Tämän OASIS- ja W3C-yhteistyön tulos on yksi avoin standardi CGM:stä Web-ympäristöön jonka molempien organisaatioiden jäsenet ovat hyväksyneet. Tämänlaajuinen hyväksyntä varmistaa sovelluskehittäjille ympäri maailmaa sen että WebCGM voidaan ottaa käyttöön hyvillä mielin."

WebCGM tarjoaa teollisen tason Web-grafiikkaa

Computer Graphics Metafile, CGM, on ISO-standardi puurakenteisen binääritiedon muotoinen grafiikkaformaatti jota käytetään erityisesti teknisen teollisuuden aloilla (puolustus- ja lentoteollisuus, kuljetusala, jne.) sähköisten dokumenttien teknisten piirrosten esittämiseen. Kun Webin rooli dokumenttien jakamisessa ja luomisessa vakiintui, tuli ilmeiseksi että CGM:n käyttöä Webissä oli tarve selventää, erityisesti vuorovaikutteisuuden osalta (mm. hyperlinkit ja ns. hotspotit).

WebCGM-suositukselle löytyy merkittävää käyttöä erityisesti teknisen kuvituksen, sähköisen dokumentaation ja geofysikaalisen datan visualisoinnin aloilta. Se yhdistää potentiaalisesti erilaisia lähestymistapoja CGM:n käyttöön Web-dokumentteihin liittyvissä sovelluksissa ja tarjoaa siten merkittävän yhteensopivuutta edistävän sopimuksen ISO:n CGM-standardin käyttäjien ja implementoijien välillä.

OASIS ja W3C työskentelevät yhdessä rakentaakseen WebCGM 2.0:n

W3C julkaisi ensimmäisen WebCGM -suosituksen vuonna 1999 (versio 1.0). CGM Open, riippumaton ryhmä joka muodostettiin edistämään WebCGM:n käyttöönottoa, yhdistettiin osaksi OASIS:ta pian tämän jälkeen. Kun käyttäjät alkoivat vaatia lisäpiirteitä ja laajennuksia, kävi ilmeiseksi että WebCGM-versiolle 2.0 löytyy sekä mielenkiintoa että tukea. Saattaakseen työn muodollisesti alulle, OASIS ja W3C allekirjoittivat yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding, suom.huom.), mikä mahdollisti organisaatioiden yhteistyön uuden standardin luomisessa. Tämä teki mahdolliseksi myös laajimman mahdollisen osallistumisen työryhmiin OASIS WebCGM Technical Committee ja W3C WebCGM Working Group.

WebCGM 2.0 tarjoaa uuden API:n ja täyttää tavoitteet

WebCGM 2.0 lisää DOM-rajapintamäärityksen WebCGM-objektien ohjelmalliseen käsittelyyn sekä spesifikaation XML Companion File (XCF) -arkkitehtuurista, ei-graafisen metadatan ulkoistamiseen. WebCGM 2.0 myös rakentuu WebCGM 1.0:n graafisen ja älykkään sisällön varaan, näitä samalla laajentaen. WebCGM:n suunnittelukriteerit tähtäävät tasapainoon graafisen ilmaisuvoiman ja toteutuksen yksinkertaisuuden välillä. Pieni mutta tehokas joukko standardisoituja metadataelementtejä tukee hypertekstin ja dokumentin sisällä tapahtuvan navigoinnin toiminnallisuutta, kuvien rakenteistamista sekä kuvakerroksia, mahdollistaen WebCGM-kuviin kohdistuvat hakutoiminnot.

WebCGM 2.0 on hyväksytty OASIS-standardina (OASIS Standard) ja W3C-suosituksena ( W3C Recommendation), todistaen kummankin organisaation korkeimman tason ratifiointia ko. tekniikalle.

Tietoja OASIS-organisaatiosta

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) on voittoa tavoittelematon kansainvälinen konsortio joka edistää sähköisen liiketoiminnan standardien kehitystyötä, yhteentoimivuutta ja käyttöönottoa. OASIS-organisaation teknisen työsuunnitelman asettavat sen jäsenet itse, noudattaen kevyttä ja avointa prosessia joka on erityisesti suunniteltu edistämään teollisuuden konsensusta ja yhdistämään erilaisia hankkeita. Konsortio tuottaa avoimia standardeja teknisiin verkkopalveluihin, tietoturvaan sekä sähköiseen kaupankäyntiin liittyen niin julkisen sektorin standardoinnin kuin sovelluskohtaisten markkinoidenkin yhteydessä. OASIS perustettiin vuonna 1993. Sillä on yli 5000 jäsentä jotka edustavat yli 600 organisaatiota ja yksittäistä toimijaa 100 maassa. Saadaksesi lisätietoja, ks. http://www.oasis-open.org

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/