W3C

W3C:n standardit XQuery 1.0 and XSLT 2.0 valmistuivat: Työkaluja XML- ja relaatiodatan käsittelyyn, kyselyyn ja muuntamiseen

Teollisuus tukee uusimpia avoimia Web-standardeja jo laajasti

Yhteystiedot Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +33.676.86.33.41
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi. Ks. myös lehdistötiedotteita eri kielillä.)


http://www.w3.org/ -- 23 Tammikuuta 2007 -- W3C on julkaissut kahdeksan uutta XML-perheen standardia tukeakseen mahdollisuutta kysellä, muuntaa ja käsitellä XML-tietoa ja dokumentteja. Työ perustuu laajaan implementointikokemukseen ja kattavaan palautteeseen käyttäjiltä ja palveluntoimittajilta. Keskeiset spesifikaatiot ovat XQuery 1.0: An XML Query Language, XSL Transformations (XSLT) 2.0, sekä XML Path Language (XPath) 2.0; katso kattava luettelo alla.

Uudet standardit näyttelevät merkittävää roolia yritysten tietohallinnossa, mahdollistaen tietokantojen liittämisen Webiin. XQuery mahdollistaa tiedon louhinnan niin muistioista, Web Services -viesteistä kuin teraluokkaa olevista tietokannoistakin. XSLT 2.0 lisää merkittävää uutta toiminnallisuutta jo nykyisellään laajasti käyttöönotettuun XSLT 1.0 -standardiin, joka mahdollistaa XML-dokumenttien muunnokset ja esim. formatoinnin. Molemmat määritykset perustuvat XPath 2.0 -suositukseen, jota myös on merkittävästi rikastettu edellisestä versiosta.

W3C:n työryhmät XSL Working Group ja XML Query Working Group, jotka suunnittelivat nämä suositukset, ovat käsitelleet tuhansia kommentteja implementoijilta ja kiinnostuneelta yleisöltä varmistaakseen että spesifikaatiot täyttävät monimuotoisen yhteisön toiveet.

XML Query 1.0 yhdistää tietokanta- ja dokumenttimaailmat

XML Query (XQuery) määrittelee tietokantojen kyselykielen XML-datalle.

"XQuery tarjoaa yhtenäisen rajapinnan XML-datan lukemiseen, pitkälti samalla tavalla kuin mitä SQL on tehnyt relaatiodatalle", sanoo Don Chamberlin (IBM Almaden Research Center), eräs alkuperäisen SQL-kielen keksijöistä ja XQuery 1.0 -suosituksen editoreista. "Koska kaikenlaista tietoa voidaan esittää käyttämällä XML-kieltä, odotan XQueryn näyttelevän merkittävää rooli eri tietolähteiden tiedon yhdistämisessä. Yritykset eri teollisuudenaloilta voivat hyödyntää XQueryä yhdistääkseen rakenteista ja semi-strukturoitua tietoa yhtenäisellä tavalla."

XML Query -työryhmä luetteloi yli neljäkymmentä implementaatiota XQuerystä ja raportoi miten neljätoista näistä läpäisi testiaineiston joka koostui yli 14 000 testitapauksesta, osoittaen huomattavaa yhteensopivuutta. XML Query löytyy jo kaikkien suurten relaatiotietokantatoimittajien tuotteista, sisältäen natiiveja XML-pohjaisia tietokantoja, middleware-ratkaisuja, XML-editointijärjestelmiä sekä lukuisia avoimen lähdekoodin projekteja. W3C:n jäsenorganisaatiot ovat myös julkistaneet tietoja XQuery-toteutuksistaan tai suunnitelmistaan.

"XQuery-työryhmä ryhtyi kattavaan review-prosessiin ja yhteistyöhön, niin toisten W3C:n työryhmien kuin kehittäjäyhteisönkin kanssa", sanoo Jim Melton (Oracle), yksi XML Query -työryhmän puheenjohtajista ja kahden nyt julkaistun standardin editoreista. "Yli 1000 kommenttia kehittäjiltä auttoi joustavan ja toteuttamiskelpoisen tietokantateknologian kehittämisessä."

"Spesifikaatiot tarjoavat paljon toivotun sillan kahden maailman välille: dokumenttien, jotka käsittävät monimutkaisia mutta epäsäännöllisiä rakenteita, ja tietokantojen, jotka koostuvat yksinkertaisista atomaarisista arvoista", sanoo Michael Sperberg-McQueen (W3C), eräs alkuperäisen XML 1.0 -suosituksen editoreista.

Rikas joukko XSLT:n ja XPath 2.0:n ominaisuuksia perustuvat seitsemän vuoden kokemukseen

XSLT 1.0, julkaistu vuonna 1999, on laajalti otettu käyttöön verkkopalveluissa ja selaimissa. Se muodostaa tärkeän osan nykyistä liiketoiminnan ja teknisen suunnittelun infrastruktuuria. Vuosien kokemus kielestä on kulminoitunut vaikuttavaan luetteloon XSLT 2.0:n ja XPath 2.0:n uusista ominaisuuksista. Nämä sisältävät merkittävästi laajennetun funktiokirjaston, uusia ominaisuuksia tietojen ryhmittelyyn ja yhdistämiseen, ja voimakkaamman, säännönmukaisiin lausekkeisiin perustuvan mekanismin tekstinkäsittelyyn.

Tämä on erityinen päivä XSLT-käyttäjille", sanoo Michael Kay, XSLT 2.0 -suosituksen editori. "Sekä niille, jotka ovat kärsivällisesti odottaneet suosituksen valmistumista ennen uusien ominaisuuksien käyttöönottoa, kuin myös niille, jotka ovat pelanneet riskillä ja julkaisseet välineitä ennen teknologian lopullista valmistumista." "Mielestäni suurin saavutuksemme on ollut tarjota merkittävä askel eteenpäin toiminnallisuudessa ja teknologian tuottavuudessa, säilyttäen erittäin hyvä taaksepäin yhteensopivuus, minimoiden näin uuden version käyttöönoton hintaa."

XSLT 2.0 -tekniikka tarjoaa mahdollisuuden käyttää XML-skeemoja, mikä mahdollistaa virheiden havaitsemisen niin käännös- kuin ajonaikanakin, ja siten tuo lisää kaivattua robustisuutta kaupallisiin sovelluksiin. Uuden spesifikaation mukaisia implementaatioita on ollut saatavilla vuodesta 2002, ja niitä on kehitetty rinnakkain spesifikaation kanssa. Huomioiden yli 150 000 eri implementaatioiden ladattua versiota, uusien ominaisuuksien hyötyjen osoittamiseen ja käyttöön löytyy huomattavasti kokemusta. Useat organisaatiot julkaisutaloista pankkeihin, ovatkin itse asiassa jo ottaneet XSLT 2.0 -teknologian käyttöön tuotantojärjestelmissään.

Kahdeksan tänään julkaistua, XML-perhettä vahvistavaa suositusta ovat:

  1. XML Path Language (XPath) 2.0
  2. XSL Transformations (XSLT) Version 2.0
  3. XQuery 1.0: An XML Query Language
  4. XML Syntax for XQuery 1.0 (XQueryX)
  5. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model (XDM)
  6. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators
  7. XQuery 1.0 and XPath 2.0 Formal Semantics
  8. XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen konsortio jossa jäsenorganisaatiot, kiinteä henkilöstä ja W3C-yhteisö työskentelevät yhdessä kehittäen Web-standardeja. W3C toteuttaa tehtäväänsä ensisijaisesti asettamalla Web-standardeja ja ohjeita joiden tarkoituksena on varmistaa Webin pitkäjänteinen kasvu. Konsortion jäseninä on yli 400 organisaatiota (ks. Members). W3C:tä hoitavat yhdessä MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) USA:ssa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C:llä on myös aluetoimistoja ympäri maailmaa (ks. Offices worldwide). Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/