W3C

World Wide Web Consortium julkaisee suosituksen SMIL 2.1

Multimediateknologia valmiina mobiililaitteille

Yhteystiedot, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.)


http://www.w3.org/ -- 13 joulukuuta 2005: World Wide Web Consortium julkaisee teknologian Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.1) W3C-suosituksena. Version SMIL 2.1 laajennusten ansiosta, W3C on vahvasti rakentamassa multimediaesityksistä mobiililaitteissa todellisuutta.

"SMIL 2.1:n ansiosta W3C on mukana lunastamassa lupauksia ensiluokkaisista multimediaesityksistä mobiilissa Webissä", kertoo Chris Lilley, W3C:n hypertekstin koordinointityöryhmän puheenjohtaja. "Useat toimittajat ovat 3rd Generation Partnership -projektin ohella jo ilmaisseet tukensa SMIL 2.1:n puolesta."

SMIL otettu jo käyttöön 3G-toimittajien taholta

SMIL 2.1:n uudet piirteet ovat tulosta vahvasta yhteistyöstä käyttäjäyhdistysten ja Synchronized Multimedia (SYMM) -työryhmän välillä. Rakentuen 3rd Generation Partnership Project (3GPP) -hankkeen asiantuntemuksen varaan - joka on toimittanut SMIL 2.0:n mobiililaitteille - SYMM -työryhmä on standardoinut profiilin SMIL 2.1 Mobile Profile. Suositus SMIL 2.1 Extended Mobile Profile on määritelty sisältämään kaikki 3GPP2-moduulit, "SMIL Language Profile, revision A" sekä osan SMIL 2.1:n lisämoduuleista. Yhteistyön W3C:n ja 3GPP2:n välillä odotetaan jatkuvan, tuloksena yksittäinen profiili, tarkoituksena edistää esim. Multimedia Messaging System (MMS) -teknologioiden yhteensopivuutta.

SMIL 2.1 Modularization edistää profilointia, uudelleenkäyttöä ja implementointia

SMIL (äännetään englanniksi "smile") on XML-sovellus joka mahdollistaa vuorovaikutteisten audiovisuaalisten esitysten helpon toteutuksen. SMIL 2.1 on uudelleensuunniteltu joukoksi yhdisteltäviä moduuleja, perustuen W3C-suositukseen Modularization of XHTML. SMIL 2.1 -profiili on joukko moduuleja. SMIL 2.1 -suositus määrittelee kolme profiilia, jotka soveltuvat useiden sovellusten tarpeisiin: SMIL 2.1 Language Profile, SMIL 2.1 Mobile Profile ja SMIL 2.1 Extended Mobile Profile. Profiilit Mobile ja Extended Mobile on luotu vastaamaan useantyyppisten mobiililaitteiden ominaisuuksia. Keskeisimmät lisäykset Extended Mobile profiiliin ovat animaatio, tehostettu sommittelu ja ajoitus.

SMIL 2.1 määrittelee myös kuinka uusia profiileja määritellään. Piirteiden jako moduuleihin helpottaa merkkauskielten suunnittelijoiden ja implementoijien työtä kun piirteitä otetaan käyttöön sovelluksissa yhtenäisellä ja tehokkaalla tavalla.

SMIL 2.1 helpottaa sisällöntuotantoa, tehostaa muunnosten ja sommittelun piirteitä

SMIL 2.1 täydentää multimediaesitysten suunnittelijan työkalupakkia koko ruudun muunnoksilla ja sommittelun lisäpiirteillä. Näitä ovat esim. taustakuvan tiling-toiminto ja parannellut ääniominaisuudet, mukaan lukien fade-in ja fade-out.

Uusi suositus tarjoaa mahdollisuuden myös esimääritellä parametrejä joihin voidaan viitata esityksessä. Määritysten uudelleenkäyttö paitsi helpottaa ja tehostaa tuotantoa, myös vähentää SMIL-esitysten kokoa. Tämä taas osaltaan parantaa sovellusten suorituskykyä mobiililaitteissa.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/