W3C

W3C panostaa Webin ääniteknologioihin

Uusi SSML-versio sisältää kansainvälisetämiseen liittyviä piirteitä; VoiceXML 3.0 lisää puhujan varmentamisen

Yhteystiedot, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi.)http://www.w3.org/ -- 6 joulukuuta 2005: World Wide Web Consortium (W3C) ilmoitti hankkeesta rikastaa Speech Interface Framework -työtä. Työ laajentaa Speech Synthesis Markup Language -tekniikan sovelluksia aasialaisiin ja muihin kieliin sekä sisällyttää puhujan varmentamisessa tarvittavia piirteitä seuraavaan VoiceXML-standardin versioon.

Työryhmä kansainvälistää SSML-tekniikkaa

Puhesynteesin merkkauskieli (The Speech Synthesis Markup Language, suom.huom.) (SSML), W3C-suositus vuodelta 2004, on suunniteltu tarjoamaan rikas, XML-pohjainen merkkauskieli tukemaan syntetisoidun puheen tuottamista (Web-)sovelluksissa. Merkkauskieli tarjoaa sisällöntuottajille standardin tavan hallita puheen eri piirteitä, kuten ääntämistä, äänenvoimakkuutta, puhenopeutta jne., kulloisestakin puhesyntetisaattorista riippumatta.

Nämä piirteet ovat välttämättömiä mutta tarvitaan myös lisämääreitä joiden merkitys korostuu tietyissä kielissä. Esimerkiksi mandariinikiina, maailman eniten puhuttu kieli, sisältää myös äänensävyyn liittyvää tietoa. Yksi ja sama kirjoitusmerkki voi tarkoittaa eri asioita, riippuen ääntämistavasta. Kun otetaan huomioon matkapuhelimien lukumäärä Kiinassa - joidenkin arvioiden mukaan yli miljardi - SSML-tekniikan laajentamista mandariinikiinaksi voidaan helposti perustella jo markkinaosuuteen vedoten. Kun laajennukset sisällytetään japanin, korkean ja muihin kielii, voidaan Web-sovellusten laaja kattavuus varmistaa.

Laajennus puhujan varmentamiseen osaksi VoiceXML 3.0 -tekniikkaa

Toinen piirre jota käyttäjät vaativat puhelinpalveluihin ja Webiin on puhujan tunnistaminen.

"Mahdollisuus tunnistaa varkaus, huijaus, phishing tai terrorismi, sekä salasanojen vaihtamisen korkeat kustannukset ovat lisänneet kiinnostusta biometristen turvatietojen soveltamiseen kaikissa kommunikaatiokanavissa, puhelin mukaan lukien," sanoo Ken Rehor (Vocalocity), VoiceXML Forumin uusi puheenjohtaja ja W3C Voice Browser -työryhmän jäsen. "Puhujan varmistaminen ja tunnistaminen ei ole tarpeen vain puhelintransaktioiden ja kommunikaation turvaamisessa, se voi toimia saumattomasti myös yhdessä puheentunnistuksen ja -tuottamisen VoiceXML-sovelluksissa."

Toimittajat ovat tähän asti kompensoineen puuttuvan piirteen lisäämällä itse räätälöidyn piirteen palveluihinsa. Tuloksena syntyneet teknologiat eivät ole olleet yhteensopivia. VoiceXML Forumin Speaker Biometrics -komitean tarjoaman vaatimusmäärittelyihin liittyvän tuen ansiosta, W3C Voice Browser -työryhmä on pystynyt tunnistamaan piirteet joita tarvitaan standardoidun puheen varmentamismoduulin toteutuksessa. Työryhmä on nyt aloittanut vaatimusmäärittelyjen käsittelyn.

Loistava ajoitus liittyä työhön mukaan

Ottaen huomioon nyt julkistetun työn merkittävyyden sekä suunnitelmat VoiceXML 3.0 -lisäpiirteistä, nyt on täydellinen hetki liittyä W3C:hen ja osallistua Webin puheteknologioiden kehitystyöhön. Työhön kutsutaan erityisesti mukaan tutkimuksen ja liiketoiminnan toimijoita Aasian alueella joilla on osaamista ja sovelluksia aasialaisten kielten ja puhujan varmentamisen sovelluksiin liittyen. Laaja kehitysyhteisö tarjoaa parhaan mahdollisen asiantuntijuuden kehittämään standardeja jotka aidosti palvelevia Web-käyttäjiä ympäri maailmaa. Lisätietoja, ks. W3C Voice Browser Activity ja joining W3C.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/