W3C

W3C käynnisti työryhmän joka yhdistää lääketieteellisen teollisuuden sovellukset Semanttisen Webin kanssa

Seurantaryhmä Semantic Web for Health Care and Life Sciences tuo yhteen lääketieteen ja tutkimuksen yhteisöt

Yhteystiedot, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on myös saatavilla englanniksi ja ruotsiksi.)


http://www.w3.org/ -- 22 marraskuuta 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) käynnistää uuden seurantaryhmän joka yhdistää terveydenhuollon vertikaalisen teollisuuden Semanttisen Webin asiantuntijoiden kanssa, tavoitteena lisätä yhteistyötä, tutkimusta ja kehitystyötä sekä innovaatioiden käyttöönottoa terveydenhuollon ja ns. life science -teollisuuden aloilla. Ensimmäisenä lajissaan, Semantic Web for Health Care and Life Sciences Interest Group (HCLSIG) -työryhmä ryhtyy soveltamaan Semanttisen Webin standardeja käyttäjäyhteisön määrittelemien palvelujen toteuttamiseen.

"Tämä uusi haaste ajaa W3C:n spesifikaatioita läpi dynaamisten, moni-ilmeisten ja runsaasti keskinäisiä riippuvuuksia käsittävien yhteisöjen," sanoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "Meillä on merkittävä tilaisuus kuunnella alan ammattilaisia, nähdä kuinka työmme täyttää heidän tarpeensa ja palvella tulevien vaatimusmäärittelyjen toteuttamistyössä."

Esteet hankaloittavat tietojenvaihtoa, hidastaen kliinistä tutkimusta

Sekä life science -tutkijayhteisö että terveyspalvelujen toimittajat kohtaavat rajoja jotka heikentävät tietojenvälityksen mahdollisuuksia. Tämä haittaa terveydenhoitopalvelujen tarjontaa. Huolimatta siitä että yhteinen tieto olisi hyvin hyödyllistä, esimerkiksi kemistien, biologien ja kliinisten tutkijoiden tuottama tieto on usein toistensa saavuttamattomissa. On tarve sellaisen infrastruktuurin rakentamiseen joka yhdistää ja hyödyttää eri yhteisöjä. Tarvitaan semanttisesti rikas järjestelmä, joka pystyy välittämään ja käsittelemään tietoa yhteensopivalla tavalla.

Semanttisen Webin teknologiat voivat tarjota yhteyden kemistien, biologien, kliinisten tutkijoiden ja muiden tutkijoiden välille

Terveydenhuollon ja life sciences -tutkimuksen alat kehittyvät nopeasti ja onnistumisen kriittisenä tekijänä on uusien informaatiomallien implementointi, siten että useat biologisen ja lääketieteellisen tiedon muodot eri instituutioiden välillä ovat yhdistettävissä. Liittämällä semantiikka lääketieteelliseen tietoon ja tutkimustietoon, tutkijoilla on parempi pääsy tietämykseen jota tarvitaan sairauksien parantamiseen, turvallisempien ja halvempien lääkkeiden tekemiseen. Työ mahdollistaa myös yksilöllisempien terveydenhuollon palvelujen tarjoamisen. Semanttisen Webin teknologioiden edistäminen tarjoaa pääsyn ulos yrityksen ja erehdyksen menetelmistä ja helpottaa rakenteisen tietämyksen käyttöönottoa tehokkaamman päätöksenteon tukena kliinisessä tutkimuksessa.

W3C tekee aloitteen yhdistämällä sovellusalueen spesialistit Web-teknologioiden kanssa, tavoitteena kommunikaation ja tiedonkulun parantaminen

HCLSIG kehittää käyttötapauksia jotka havainnollistavat Semanttisen Webin teknologioiden käyttöönoton lisäarvoa, kehittää sanastoja ja ontologioita, tuottaa ohjeita sekä kirjaa parhaita käytäntöjä tunnistenimien käytöstä. Työryhmä tarjoaa kanavan keskusteluun, koulutukseen, yhteistyöhön ja implementointiin. Työryhmä työskentelee yhteistyössä muiden Semanttisen Webin työryhmien kanssa keräten ehdotuksia tulevasta kehityksestä ja tukee sekä kannustaa Semanttisen Webin teknologioiden käyttöönottoa ja soveltamista yhteensopivissa, semanttisesti kuvatuissa tietokannoissa terveydenhuollon ja life science -teollisuuden eri aloilla.

W3C on tuonut yhteen rikkaan yhteisön -- päättäjät, teknologioiden kehittäjät, tutkijat ja kielitieteilijät -- tuottaakseen Web-teknologian perusteet, merkittävin tuloksin. Tämä tausta on rohkaissut W3C:tä tekemään lisäaskeleen HCLSIG-työn avulla kohti Web-standardien vertikaalisia tasoja.

Lisätietoja on saatavilla W3C:n sivulla Semantic Web Health Care and Life Sciences.

Työtä johtaa W3C:n teknologia ja yhteiskunta -toimialue ja se on osa W3C:n Semanttinen Web -työtä (ks. Semantic Web Activity

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/