W3C

World Wide Web Consortium asetti työryhmän tuottamaan sääntöjen välitysformaatin (Rule Interchange Format)

W3C:n tavoitteena on yhdistää business-säännöt ja Web-arkkitehtuuri

Yhteystiedot, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on myös saatavilla englanniksi ja ruotsiksi.)


http://www.w3.org/ -- 7 marraskuuta 2005 -- World Wide Web Consortium julkisti tiedon Rule Interchange Format (RIF) -työryhmän perustamisesta. Työryhmän tehtävänä on tuottaa standardi sääntötietojen välittämiseen Webissä. Säännöt muodostavat Semanttisen Webin vision pohjan, mahdollistaen eri lähteistä peräisin olevan tiedon läpinäkyvän ja skaalautuvan yhdistelyn, päättelyn sekä soveltamisen.

"Nyt kun sääntöjärjestelmiä on vuosia tutkittu ja sovellettu tuotantokäyttöön, olen iloinen nähdessäni W3C:n jäsenten ryhtyvän kehittämään Web-perustaista sääntöstandardia," sanoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "Työ tuo yhteen sääntöjärjestelmien toimittajat, soveltajaorganisaatiot, sääntökielten kehittäjät ja Semanttisen Webin kehittäjät. Tämä on tärkeä askel matkalla kohti Semanttisen Webin päämäärää."

Sääntöstandardi lisää kaupallisten sovellusten tehoa

Tämänpäiväinen ilmoitus on tärkeä etappi joka tuo yhteen kaupallisten sääntöjärjestelmien ja Semanttisen Webin sovellusten kehittäjät ja käyttäjät. Tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa vaatimusmäärittely yhteisestä sääntöjen välitysformaatista (Rule Interchange Format, suom.huom.) Webissä. Välitysformaatin avulla on mahdollista esittää olemassa olevia ja uusia sääntökieliä. Tämän avulla eri sovellusten sääntötietoja voidaan julkaista, jakaa, yhdistellä ja uudelleen käyttää eri tavoin. Osaltaan tämä mahdollistaa henkilökohtaisen tason, osasto- ja organisaatiotason, sekä julkisten tason tietolähteiden yhdistelyn, mahdollistaen uudenlaisia päättelysovelluksia. Sääntöjen välitysformaatti auttaa esim. löytämään uusia liiketoiminnan kumppaneita, helpottaa lääkärien reseptien käsittelyä ja tehostaa pankkien lainankäsittelyprosesseja. Sääntöjen välitysformaatin avulla perinteinen sääntöteknologia ei edisty vain standardoinnin mittapuulla: merkittävä edistysaskel on yhteys Semanttisen Webin infrastruktuurin kanssa -- mahdollisuus vaihtaa ja yhdistellä eri lähteistä peräisin olevia sääntöjä.

Business-säännöt tehostuvat yhdistettynä Web-arkkitehtuurin kanssa

Dynaamisten liiketoimintajärjestelmien sääntöjen ja Web-arkkitehtuurin yhdistely käynnistyi onnistuneesti huhtikuussa 2005 tapahtumassa W3C Workshop on Rule Languages for Interoperability, joka kokosi asian tiimoilta yhteen yli 60 teollisuuden ja tutkimuksen organisaatiota, mm. ILOG, Fair Isaac, Pegasystems, IBM, Oracle, Agfa, GM. Uuden W3C:n RIF-työryhmän tehtävänä on täyttää ja tasapainottaa rikkaan kehittäjäyhteisön tarpeita ja tuottaa sääntökielen ydin sekä laajennuksia jotka mahdollistavat sääntöjen kuvaamiseen sääntöjärjestelmästä toiseen.

Listätietoja on saatavilla työryhmän kotisivulla (ks. W3C Rule Interchange Format).

Työn keskeisen rahoituksen tarjosi DARPA, osana DAML-ohjelmaa (MIT/AFRL cooperative agreement number F30602-00-2-0593).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/