W3C

World Wide Web Consortium julkaisee suositusehdotukset XSLT 2.0, XPath 2.0 ja XQuery 1.0

Raskaan sarjan kieliriippumattomat kysely- ja muunnosteknologiat määrittelevät uuden middleware-sovellusten sukupolven

Yhteystiedot, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa, Afrikka, Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi.)


http://www.w3.org/ -- 3 marraskuuta 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) on julkaissut kahdeksan XML-perheen dokumenttia suositusehdotuksina. Julkaisu toimii kehittäjäyhteisölle merkkinä siitä että spesifikaatioiden uudet tehokkaat kysely- ja muunnostekniikoiden piirteet ovat nyt valmiita toteutettavaksi.

"Spesifikaatiot nostavat XML:n uudelle tasolle", sanoo Liam Quin, W3C:n XML-aktiviteetin johtaja. "Olemme tavanneet ihmisiä joilla on tuotantokäytössä kirjaimellisesti miljoonia rivejä XSL-muunnoskoodia. Työryhmät ovat kuulleet käyttäjiä, suurten dokumenttikokoelmien parissa työskenteleviä kehittäjiä, tietokantasuunnittelijoita, tiedonvälittäjiä, uutisten julkaisijoita ja olemme kehittäneet yhtenäisen joukon spesifikaatioita jotka ovat tehokkaita niin organisaatioiden kun yksilöidenkin näkökulmasta."

XSLT 1.0:n kokemukset ja menestys ruokkivat versiota 2.0

XSLT 2.0 on merkittävä revisioaskel hyvin suosittuun XSL-muunnoskieleen. XSLT muuntaa XML-sisältöä muihin formaatteihin, mukaan lukien eri XML-formaatit. XSLT:tä voidaan esimerkiksi käyttää tietokannan XML-tulosteen muuntamiseksi verkkosivuksi XHTML-muodossa tai joukoksi tulostamiseen sopivia XSL-FO dokumentteja. XSLT 2.0 standardoi monia piirteitä joita tähän mennessä on ollut saatavilla vain laajennusosina, mm. mahdollisuus usean tulosdokumentin ja käyttäjän omien XPath-funktioiden määrittelyyn. Koska XSLT 2.0 tarjoaa paremmin tuen kansainvälistämiseen ja rikkaampia välineitä sovelluskehittäjille, soveltuu se paremmin niihin laajamittaisiin ja kriittisiin sovelluksiin joihin XSLT 1.0:aa jo käytetään.

Lisätoiminnallisuuden ohella XSLT 2.0 esittelee vahvan tyypityksen ja tukee valinnaisten XML-skeemojen käyttöä. Vahva tyypitys on suurten sovellusten toteuttamiseen tarkoitettujen ohjelmointikielen piirre (mukana esim. Java, C++ ja C# -kielissä). Se on suunniteltu vähentämään ohjelmistokehityksen virheitä ja siten vähentää laajamittaisen kehitystyön ja ylläpidon kustannuksia.

XML Query lisää tietokantojen toiminnallisuutta XML:ään

Siinä missä XSLT on ensisijaisesti tarkoitettu muunnosten tekemiseen, XML Query tarjoaa tietokantojen hakutoimintojen tehokkuuden XML-sovellusten käyttöön. Kuten XSLT 2.0, XML Query hyödyntää XML-skeemoja tarjoten vahvasti tyypitetyn ohjelmointi- tai skriptikielen joka perustuu XPath 2.0 -suositukseen valintalausekkeidensa osalta. XML Queryn avulla voidaan toteuttaa eri (toimittajien) tietokantojen välisiä yhdisteitä. Tietoa voidaan yhdistää XML-dokumenteista, XML-tietokannoista, relaatiotietokannoista yms. tietolähteistä.

Standardointi luo middleware-sovellusten uuden aikakauden

XSLT 2.0 ja XML Query 1.0 määrittelevät standardin tietokantojen integrointiin. Java Community Process -työ on julkaissut alustavan XQJ-rajapinnan, XQuery API for Java, ja International Organization for Standardization (ISO) on jo sisällyttänyt XML Queryn osana ISO SQL -määrittelyä (osa 14, SQL/XML). Suurten sovellusten, kuten tietokantojen, käyttöjärjestelmien, Web-palveluiden ja Web-palvelinten, väliset yhteydet ovat perinteisesti nojautuneet ns. middleware-ratkaisujen varaan. Tällä tarkoitetaan ohjelmistoja jotka muuntavat ja välittävät tietoa eri sovellusten välillä reaaliaikaisesti. Nyt kun käytössä on standarditapa integroida työkaluja, joukko standardeja dataformaatteja ja standarditapoja kysellä ja käsitellä tietoa, middleware-sovellusten käyttäjät voivat keskittyä sovellustensa korkean tason business-logiikkaan ja integroida uusia tietolähteitä nopeammin. Monet järjestelmätoimittajat ovat oivaltaneet tämän nopeasti ja tarjoavat jo tuen tietomallille XQuery 1.0 and XPath 2 Data Model (XDM), tarjoten asiakkailleen kustannussäästöjä ja uutta toiminnallisuutta.

Jo implementoitu, lisäkokemuksia etsitään

XQuery hyötyy jo merkittävästä implementointikokemuksesta. XML Query -luonnosten varhaisina toteuttajina ovat toimineet mm. IBM, Microsoft, Oracle, Apple, BEA; mukana on myös joukko avoimen lähdekoodin toteutuksia. Vuoden 2005 kuluessa oli avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa XSLT 2 ja XQuery -toteutusta Saxon (Michael Kay, XSLT 2.0:n editori) oli ladattu jo yli 33000 kertaa syyskuuhun mennessä. Iso joukko XQuery-implementaatioita on saatavilla verkosta (ks. Public XML Query Web page).

Spesifikaatiot tuottivat W3C:n työryhmät XSL Working Group ja XML Query Working Group, yhteistyössä XML Schema -työryhmän kanssa. XSL ja XQuery -työryhmät pyytävät implementoijia nyt ajamaan testiaineistoja ja auttamaan teknisten määritysten tarkkuuden toteamisessa, yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on lähes 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/