W3C

World Wide Web Consortium saattaa uuden suosituksen myötä laadunvarmistustyöryhmän työn päätökseen

Määrittelyohje tukee toteutuskelpoisten standardien rakentamista

Yhteystiedot, Amerikka --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Yhteystiedot, Eurooppa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteystiedot, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi (in English) ja ruotsiksi (på svenska))


http://www.w3.org/ -- 17 elokuuta 2005 -- World Wide Web Consortiumin (W3C) laadunvarmistustyöryhmä (Quality Assurance, QA) päättää työnsä tässä kuussa valmistuneen määrittelyohjeen (ks. Specification Guidelines) julkaisun myötä. Määrittelyohje tarjoaa selkeät ohjeet implementointiin soveltuvien teknisten määrittelyjen kirjoittamiseen. QA-seurantaryhmä (QA Interest Group) jatkaa nelivuotista työtään sähköpostilistojen, ylläpidon ja online-työkalujen välityksellä.

"Viimeksi kuluneiden vuosien aikana olemme kuulleet kehittäjiä kuinka rakentaa standardeja ja testata standardinmukaisuutta", sanoo Steve Bratt (W3C COO). "W3C:n laadunvarmistusaktiviteetti johti tietä määrityksien ja välineiden kirjoittamisessa, helpottaen työryhmiämme kehittämään implementointikelpoisia määrityksiä ja siten auttaen sovelluskehittäjiä ymmärtämään ja toteuttamaan W3C-teknologioita. Laadunvarmistuksen tuotteet ovat keskeisiä resursseja jotka varmistavat W3C-työryhmien työn korkean laadun."

Laadunvarmistus on keskeistä standardien kehittämisessä ja käyttöönotossa

W3C käynnisti QA-aktiviteetin onnistuneen workshopin tuloksena vuonna 2001. Työn tavoitteena oli parantaa W3C-spesifikaatioita tarjoamalla W3C:n työryhmille ohjeita, arvioimalla kehitteillä olevia luonnoksia sekä auttamalla työryhmiä kehittämään testiaineistoja ja muita välineitä yhteensopivuuden edistämiseksi implementoinnissa.

W3C:n QA-työryhmä: hyviä käytäntöjä dokumentoituna

QA-työryhmä on tuottanut kuusi dokumenttia, tämänpäiväinen suositus määrittelyohjeista mukaan lukien. Tunnistamalla sekä vaatimusmäärittelyn että hyvien käytäntöjen tarpeet, määrittelyohje auttaa sekä W3C:tä että muita standardien asettajia määrittelemään ja kuvaamaan ymmärrettäviä ja toteutuskelpoisia teknologioita. QA-työryhmä tuotti myös mallipohjia niin standardinmukaisuuden esittämiseen kuin kokonaisten spesifikaatioiden kirjoittamiseenkin.

Tämän työn lisäksi työryhmä on julkaissut dokumentit QA Framework Primer, QA Test FAQ, Variability in Specifications (luonnos), ja The QA Handbook. Eräs työryhmän kuuluisimmista ja käyttökelpoisimmista dokumenteista on W3C:n laadunvarmistusmatriisi (W3C Quality Assurance Matrix), listaus yli 100:sta W3C-spesifikaatioista sisältäen linkkejä yhteensopivuuteen, testiaineistoihin ja validaattoreihin liittyen.

W3C:n laadunvarmistustyötä tukivat niin W3C-jäsenet kuin kehittäjäyhteisökin

W3C:n QA-työllä on ollut työn alusta asti takanaan jäsenten ja kehittäjäyhteisön tuki. Työhön on osallistunut jäseniä mm. seuraavista organisaatioista: Boeing, Microsoft, NIST, The Open Group, RealNetworks ja Sun Microsystems.

Koska monet Web-yhteisön jäsenet ovat olleet kiinnostuneita kehittämään yhteentoimivia spesifikaatioita, mutta eivät ole pystyneet sitoutumaan työryhmätason toimintaan, W3C muodosti myös QA-seurantaryhmän. Ryhmässä on toiminut niin W3C-jäseniä kuin laajemman Web-yhteisönkin edustajia. Se ollut keskeisessä roolissa kehittämässä itse käytäntöjä ja työhön rohkaisemisessa. Osallistumalla W3C:n sähköpostilistan julkiseen keskusteluun, Web-suunnittelijat ja kehittäjät ympäri maailmaa ovat tuoneet esille käytännöllisiä ja ajankohtaisia ideoita parempien määritysten ja opetusmateriaalin kehittämisessä. Myös seurantaryhmän käynnistämä ohjelmistonkehitystyö jatkuu, varmistaen luotettavien välineiden ja validaattorien saannin jatkossakin.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (MIT CSAIL) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on lähes 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/