W3C

W3C-workshop Web Services -palveluiden semanttisista puitteista

Työryhmiä osoittamaan Web-palveluiden ja Semanttisen Webin yhtymäkohtia

Amerikka ja Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 tai +1.617.253.2613
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(Lehdistötiedote on myös saatavilla englanniksi .)

http://www.w3.org/ -- 9 kesäkuuta 2005 - World Wide Web Consortium (W3C) avasi tänään workshopin "Frameworks for Semantics in Web services" Innsbruckissa, Itävallassa. Workshopia isännöi Digital Enterprise Research Institute (DERI) Innsbruck, EC's IST programme WS2 projectin tukemana. Yli 60 organisaatiota pitää esitelmiä (ks. papers) jotka tähtäävät teknisten Web-palveluiden ja Semanttinen Web -teknologioiden yhteisten piirteiden ja kiinnostuksen kohteiden identifioimiseen.

Semanttinen kuvailu tarjoaa avaimen moniin korkean tason Web-palveluihin liittyviin kysymyksiin

Web Services -standardit, joita kehittää W3C Web Services Activity yhdessä muiden organisaatioiden kanssa, määrittelevät integroidun teknologiapinon johon Web-sovellusten kehittäjät voivat yhteensopivuuden osalta nojautua. Työn alusta asti, tutkimustyötä on harjoitettu sovellusalueen erityistarpeiden täyttämiseksi, liittyen mm. resurssien tai palveluiden rekisteröimiseen, resurssien tai palveluiden löytämiseen Webistä, sekä verkkopalveluiden kokoamiseen osista. Varhaiset ratkaisut rakentuvat Web-agenttien varaan, usein perustuen etukäteen määriteltyihin hakemistoihin, toisinaan yksinkertaisesti eteneviin hakuihin Webissä.

W3C Semantic Web Activity on samaan aikaan kehittänyt alustavia Semanttisen Webin teknologioiden rakennuspalasia: Resource Description Framework (RDF) ja Web Ontology Language (OWL). 450-jäseninen W3C Semantic Web Services Interest Group on osoittanut voimakasta kiinnostusta Web Services -pinon semantiikan integroimista kohtaan ja osoittaa myös tutkimustyön etenemisestä alueella. Työ tähtää kohti yleistä tavoitetta nykyistä ymmärrettävämmistä ja ilmaisuvoimaisista puitteista palveluiden eri piirteiden kuvailuun, siten mahdollistaen tehokkaampien työkalujen ja täydellisemmän automaation eri Web Services -aktiviteeteissä.

Kiinnostus jaettujen sovellusten tunnistamiseen kasvaa

Hiljattain, W3C-workshopissa Constraints and Capabilities, esitettiin Semanttisen Webin teknologioihin liittyviä ehdotuksia (ks. proposals including Semantic Web technologies) Web Services -käytäntöjen vaatimusmäärittelyn näkökulmasta. W3C on nyt jäsentämässä geneeristä, laajennettavissa olevaa, Semanttiseen Webiin pohjautuvaa kehystä tukeakseen näitä pitkän tähtäimen tavoitteita, samalla kun työ välittömien Web Services -ratkaisujen kehittämiseen jatkuu. Web Services -pinon ja Web-arkkitehtuurin integroinnin tulisi olla tämäntyyppisen kehyksen keskeisiä ominaisuuksia.

Workshopin "Frameworks for Semantics in Web Services" tavoitteena on rakentaa perustaa W3C:n tuleville potentiaalisille hankkeille tällä alueella. Tuomalla yhteen erilaisia yhteisöjä (Semanttinen Web ja Web Services -yhteisöt, tutkijat, teollisuuden sovelluskehittäjät ja käyttäjät), W3C toivoo identifioimansa parempia käyttötapauksia, johtaen tehokkaampiin ja kattavampiin ratkaisuihin. Workshopin otsikot sisältävät mm:

Seuraavat toimenpiteet, raportointi

W3C julkaisee raportin kaksipäiväisen workshopin jatkona, perustuen esityksiin ja keskusteluihin. Kaikki aineisto, artikkelit mukaan lukien (ks. papers) ovat julkisesti saatavilla.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/