W3C

W3C käynnistää Mobiilin Webin aloitteen (Mobile Web Initiative)

Teollisuuden johtajat yhtyvät aloitteeseen jonka tarkoituksena on kehittää mobiilin Webin käyttöä

Amerikka ja Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94 tai +81 90 12 08 04 57
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(Lehdistötiedote on myös saatavilla englanniksi ja ruotsiksi.)
Saatavilla on myös julkilausumia.

Chiba, Japani -- 11 toukokuuta 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) ilmoitti tänään WWW2005-konferenssissa Mobiilin Webin aloitteesta Mobile Web Initiative (MWI). Hankkeen tarkoituksena on tehdä Webin käytöstä mobiililaitteiden yhtä yksinkertaista, helppoa ja miellyttävää kuin pöytäkoneidenkin avulla.

"Webin mobiilikäyttö ja käyttäjän palvelukokemus (user experience, suom.huom) ovat liian pitkään olleet lapsipuolen asemassa", selitti Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "MWI tarkastelee mobiililaitteita tasa-arvoisina päätelaitteina ja tuottaa määrityksiä ja ohjeita jotka helpottavat kehittäjien työtä kun tarkoituksena on kehittää järkeviä mobiilipalveluja."

Mobiililaitteiden Web-käytön mahdollisuudet eivät vielä ole toteutuneet

Useat nykyisistä mobiililaitteista sisältävät jo verkkoselaimen ja käyttötarve kasvaa jatkuvasti. Trendistä huolimatta, Web-selailu mobiililaitteesta käsin (esimerkiksi tuoteinformaation etsimisessä, aikataulujen tarkistamisessa, sähköpostin lukemisessa ja rahaliikenteen transaktioissa) ei kuitenkaan ole niin miellyttävää kuin saattaisi olettaa. Käyttäjät saavat usein huomata että heidän suosikkisivustonsa eivät ole saavutettavia tai niin helppokäyttöisiä mobiilipuhelimella kuin pöytäkoneella. Sisällöntuottajilla on vaikeuksia rakentaa verkkopalveluja ja -sivustoja jotka toimivat hyvin kaikentyyppisillä Web-käyttöön soveltuvilla laitteilla eri asetuksin.

W3C on käynnistänyt Mobiilin Webin aloitteen (Mobile Web Initiative) jotta Web-käyttö mobiililaitteelta tulisi konkreettisesti mahdolliseksi.

W3C ryhtyy toimiin nopeuttaakseen ja parantaakseen mobiilin Webin käyttäjän palvelukokemusta

Mobiilin Webin aloitteen osallistujat keskittyvät aluksi kahteen työn osa-alueeseen: parhaisiin käytäntöihin ja mobiililaitteiden kuvailuun. Mobile Web Best Practices Working Group kehittää sisällöntuottajien ohjeita, tarkistuslistoja ja kirjaa parhaita käytäntöjä joiden tarkoituksen on auttaa sisällöntuottajia kehittämään verkkosisältöä joka toimii hyvin mobiililaitteilla. Device Description Working Group puolestaan tarkastelee laitteiden kuvailutietoihin pohjautuvia ratkaisuja, esim. kuvailutietokantoja joita voidaan käyttää verkkosisällön sovittamisessa eri laitteille.

W3C osallistuu jo mobiilin Webin kehitystyöhön, kehittämällä Web-standardeja multimodaaliseen vuorovaikutukseen ja laiteriippumattomaan suunnitteluun liittyen. W3C kehittää myös mobiiliprofiileja, tähän liittyviä teknologioita ovat esim. XHTML, SVG Mobile Profiles ja SMIL Basic Profile. MWI täydentää näitä rinnakkaisia tehtäviä.

Sponsorit ja osallistujat teollisuusjohtajia mobiili- ja Web-teknologioissa

W3C:n jäsenet France Telecom, HP, MobileAware, Segala M Test, Vodafone, and Volantis osallistuvat MWI:hin perustajajäseninä, nimikkeellä Founding Sponsors. Perustajajäsenet nauttivat etuja, joihin sisältyy mm. paikka MWI:n ohjausryhmänssä. MWI:n ohjausryhmä suuntaa MWI:n työtä, tehden myös uusia aloitteita. Kaikilla W3C:n jäsenillä on mahdollisuus liittyä perustajajäseniksi 1. heinäkuuta 2005 mennessä.

Tehtävien koordinointi keskeisten organisaatioiden kanssa

MWI organisoi yhteistyötä asiaan liittyvien organisaatioiden, mm. Open Mobile Alliancen (OMA) ja 3GPP:n kanssa. Yhteistyö auttaa varmistamaan että käyttäjien tarpeet ovat hyvin määriteltyjä ja että eri organisaatioiden työ täydentää toisiaan.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/