W3C

World Wide Web Consortium alentaa jäsenmaksua kehitysmaissa

Aloite tukee W3C-työn kansainvälisyyttä

Amerikka ja Austaria --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi)

http://www.w3.org/ -- 20 huhtikuuta 2005 -- Osana kansainvälistä tehtäväänsä johtaa Webin kehittymistä täyteen mittaansa, W3C ilmoitti uudesta jäsenmaksurakenteesta joka tähtää helpottamaan kehitysmaiden organisaatioiden osallistumista. Tavoitteena on helpottaa pienyritysten ja voittoa tavoittelemattomien yritysten liittymistä W3C:n jäseneksi (ks. W3C Members), osallistumaan maailmanlaajuisen Webin teknologisen perustan kehitystyöhön. Aikaisempaan verrattuna, kehitysmaiden pienyrityksille ja voittoa tavoittelemattomille organisaatioille alennettu hinta vaihtelee välillä 15% - 60%.

"W3C:ssä on kyse koko maailmaa palvelevien Web-teknologioiden rakentamisesta. Uusi kehitysmaille suunnattu maksurakenne on osoitus siitä että W3C arvostaa laaja-alaista osallistumista standardien ja ohjeiden kehitystyöhön ja käyttöön, joka puolestaan ohjaa WWW:n kehitystä." sanoo W3C:n puhemies ja Chief Operating Officer Dr. Steve Bratt.

Maailmanlaajuisen teknologian kehittämisessä keskeistä on laaja edustus

Webin kaltaiset teknologiat laajenevat siihen pisteeseen jossa ne ovat helposti saatavilla. Esteeksi voi muodostua jakelutapa, lisensointi, laite- tai ohjelmistovaatimukset tai käytön helppous. Joustavasti rakennetuilla standardoiduilla ja kansainvälistetyillä (kieli ja infrastruktuuri) teknologioilla voi myös olla merkittävä vaikutus elämään, koulutuksen ja kaupankäyntiin eri alueilla.

Yksi suurimmista esteistä laajaan konsortion osallistumisen tiellä voi kuitenkin olla jäsenmaksu. Hintataso joka vaikuttaa kohtuulliselta Länsi-Euroopassa, Japanissa tai Pohjois-Amerikassa on este muualla maailmassa. Huolimatta siitä, että W3C suosii yksilötason osallistumista vierailevina asiantuntijoina, konsortiossa havaittiin että lisätoimet olivat tarpeen organisaatioiden osallistumiseksi ympäri maailmaa.

W3C:n uusi maksurakenne on räätälöity alueellisen talousajattelun mukaan ja rohkaisee laajaa osallistumista

Nyt julkaistu aloite joka kohdistuu Web-teknologioihin vasta tutustuviin maihin, on vain osa W3C:n kansainvälisyyteen sitoutunutta toimintaa. Kansainvälistämiseen (ks. Internationalization Activity) liittyen, vapaaehtoisuuteen perustuvan käännöstoiminnan (ks. translation program), neljäntoista aluetoimiston ympäri maailmaa (ks. W3C Offices) ja patenttikäytännön (ks. Patent Policy) avulla, W3C voi paremmin vastata eri alueiden erilaisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin ja siten auttaa alueellisesti kehittämään järkevää ja standardoitua Web-infrastruktuuria.

W3C lujittaa aktiivisesti kehitysmaiden organisaatioiden osallistumismahdollisuuksia, yhteistyössä jäsentensä, hallitusten, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisjärjestöjen, sekä aluetoimistoverkostonsa kanssa, joka on myös laajenemassa kehitysmaiden suuntaan. Toiminta rakentuu W3C:n laajasti tunnustettuun työhön maailmanlaajuisen Web-infrastruktuurin kehittäjänä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löytyy W3C:n kotisivuilta (ks. Join W3C).

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/