W3C

W3C esillä WWW2005-konferenssissa Japanissa

Web-standardeista kertovat esitykset ja "STAR"-sessiot tarjoavat osallistujille tietoa pintaa syvemmältä

Amerikka ja Austaria --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi)

http://www.w3.org/ -- 12 huhtikuuta 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) järjestää ensimmäistä kertaa kolme erityistä "State of the Art" (STAR) -sessiota osana omaa rinnakkaisteemaansa konferenssissa "Fourteenth International World Wide Web Conference" (WWW2005) toukokuun 10.-14. 2005 Japanissa (Chiba). WWW2005:ta isännöi Keion yliopisto. Konferenssi on osa International World Wide Web Conference Committeen organisoimaa WWW-konferenssisarjaa. Riippumattomat WWW-konferenssit ovat W3C:lle hyvä väylä tehdä tunnetuksi omaa työtään.

STAR-sessiot tarjoavat konferenssiyleisölle mahdollisuuden nähdä miten Web-standardeja hyödynnetään ajankohtaisilla sovellusaloilla (mm. Web Services, kansainvälistäminen ja Webin saavutettavuus). Sessioista vastaavat W3C:n tekninen henkilöstö yhdessä teknologioiden kehitykseen ja hyödyntämiseen osallistuvien W3C-jäsenten kanssa. Tapahtumat tarkoituksena on välittää osallistujille W3C-teknologioiden soveltamisessa tarvittavaa tietoutta.

Parhaita käytäntöjä korostavien sessioiden lisäksi W3C järjestää tapahtumia joiden keskipisteessä on työn tuleva suunta ja kehitys. Tähän liittyen järjestetään mm. paneelikeskustelu mobiilista Webistä, "The Future of XML" sekä yksityisyyttä (privacy, suom.huom.) ja Semanttista Webiä yhdistävä sessio. Tapahtumien tarkoituksena on luoda keskustelua ja koota kehittäjäyhteisön ideoita.

Online-rekisteröityminen on avoinna WWW2005-konferenssin verkkosivulla, sisältäen mahdollisuuden päivä- tai teemakohtaiseen rekisteröintiin. Saatavilla on myös täydellinen konferenssiohjelma, sisältäen referoituja papereita sisältävät teemat, Developer's Day -ohjelman sekä tutoriaaleja ja työpajoja.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/