W3C

World Wide Web Consortium julkaisee kolme Web Service -suositusta

Kolmiosainen ratkaisu johtaa parempaan Web Service -palveluiden suorituskykyyn

Amerikka ja Austaria --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi)
Julkilausumia (testimonial) on myös saatavilla.

http://www.w3.org/ -- 25 tammikuuta 2005 -- World Wide Web Consortium (W3C) on julkaissut kolme uutta Web Services -suositusta: XML-binary Optimized Packaging (XOP), SOAP Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM), and Resource Representation SOAP Header Block (RRSHB). Suositukset tarjoavat tehokkaita menetelmiä SOAP 1.2 -viestien sisältämän tai niiden viittaaman datan paketoimiseen ja lähettämiseen.

Web Service -palvelut tarvitsevat tehokkaita ja standardoituja menetelmiä binäärimuotoisen data käsittelyyn

Web Service -sovellusten keskeinen tavoite on tiedon välittäminen ja jakelu eri sovellusten välillä. Tähän sisältyy kasvava joukko mediaformaatteja ja laitteita, mm. kuvia. Esimerkkeinä voidaan mainita suunnittelupiirustusten välittämisen useiden osapuolten välillä tai vaikkapa digitaalikuvan lähettäminen suoraan kamerasta tulostimelle.

Eräs suurimmista Web Service -palveluiden teknisen suorituskyvyn haasteita on suurten binääritiedostojen käsittely. Binäärimuotoisen tiedon koodaaminen XML-muodossa tuottaa suuria tiedostoja, mikä kuormittaa siirtokanavaa ja hidastaa sovelluksia. Joidenkin laitteiden tapauksessa aiheutuva hidastuminen ei ole enää hyväksyttävää suorituskyvyn näkökulmasta.

W3C tuottaa kolmiosainen ratkaisun joka parantaa Web Service -palveluiden suorituskykyä

W3C:n XML Protocol -työryhmä on tarkastellut pulmaa alusta alkaen, ensimmäisen SOAP-standardin kehitystyön ohella (SOAP 1.2). Nyt julkaistu suositus toimii yhteen SOAP 1.2:n kanssa parantaen palvelujen suorituskykyä tarjoamalla standardimuotoisia menetelmiä suurtenkin binääritiedostojen käsittelyyn.

"Tarjoamalla tehokkaamman tavan sarjallistaa ja lähettää SOAP-viesti (XOP and MTOM), ja lähettämällä kaiken tarvittavan tiedon viestin käsittelyyn, jopa silloin kuin data ei ole heti saatavilla (RRSHB) Web Service -palvelut tulevat nopeammiksi ja käytettävämmiksi", kertoi Yves Lafon, XMLP-työryhmän kontakti W3C-tiimissä.

XOP mahdollistaa binääridata tehokkaan koodauksen XML:ssä

Teknologia XML-binary Optimized Packaging (XOP) tarjoaa standardin tavan jolla sovellukset voivat sisällyttää binäärimuotoista dataa sellaisenaan osaksi XML-tiedostoja tai pakettia. Tämän seurauksena sovellukset tarvitsevat vähemmän tilaa tiedon tallettamiseen ja vähemmän kaistaa sen lähettämiseen. XOP toimii XML Information Set (Infoset) -määrityksen tasolla, mikä mahdollistaa XML-dokumenttien sarjallistamisen usein eri tavoin.

MTOM implementoi XOP:in tehden SOAP 1.2:n nopeammaksi

Teknologia Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) hyödyntää XOP:n tarjoamia piirteitä SOAP-viesteissä. MTOM määrittelee piirteen "Transmission Optimization", joka sallii SOAP-sidontojen (binding) optimoida lähetyksen ja/tai formaatin jota SOAP-viestin lähettämisessä käytetään. Se määrittelee myös piirteen konkreettisen implementoinnin, hyödyntäen HTTP ja XOP -teknologioita, lähettäen binääritiedot ja SOAP-viestin MIME-kirjekuoressa, siten vähentäen kaistan- ja ajantarvetta tiedon koodaamisessa ja dekoodaamisessa.

RRSHB tarjoaa sovelluksille paikallisen oikotien resursseihin

Kolmas teknologia, Resource Representation SOAP Header Block (RRSHB), mahdollistaa SOAP-viestien vastanottajien hyödyntää välimuistipalvelua ulkoisten resurssien saannissa. Tämä on tärkeää koska on mahdollista että tiedostojen saanti tai kaistanleveys on toisinaan rajoittunutta. Teknologia tarjoaa vastaanottajalle mahdollisuuden käyttää joko alkuperäistä tiedostoja URI-tunnisteen perusteella, tai SOAP-viestin yhteyteen liitettyä kopiota. Yhdessä MTOM-teknologian kanssa, tämä nopeuttaa tiedon käsittelyä koska ulkoinen data on jo saatavilla silloin kun viestin käsittely pääsee alkamaan.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/