W3C

W3C tuo johtajat yhteen "Mobile Web Initiative" -workshopissa

Arvioimassa nykyisiä ja potentiaalisia sovelluksia, identifioimassa seuraavia toimia

Amerikka ja Austaria --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884
Eurooppa, Afrikka ja Lähi-Itä --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170
(lehdistötiedote on saatavilla myös englanniksi)

http://www.w3.org/ -- 17 Marraskuuta 2004 -- The World Wide Web Consortium (W3C) isännöi workshopia "Mobile Web Initiative" 18-19 marraskuuta Barcelonassa, Espanjassa. Workshop käsittelee mobiilin Webin käytön haasteita ja ratkaisumalleja.

Mobiililaitteiden mahdollisuudet eivät ole vielä toteutuneet

Mahdollisuus tavoittaa tietoja Webistä mobiililaitteen avulla on hyödyllistä useissa arkipäiväisissä tehtävissä. Tuttuja esimerkkejä ovat aikataulujen, tuotetietojen, sähköpostin, maksusuoritusten ja yrityksen oman tietoverkon käyttö matkan aikana. Mobilin Webin saatavuus (access) on avainasemassa mobiilien Internet-palvelujen toteuttamisessa. Webin mobiilikäyttö ei kuitenkaan ole saavuttanut ennakoitua suosiota, nykyisten matkapuhelimien Web-selaimista huolimatta. Käyttäjien mielestä suositut Web-palvelut eivät useinkaan ole niin saavutettavia tai helppokäyttöisiä puhelimessa kuin pöytämikrossa. Sisällöntuottajilla on vaikeuksia erilaisissa ja erityyppisissä puhelimissa hyvin toimivien Web-palveljen rakentamisessa.

W3C järjestää workshopin joka identifioi esteet ja ratkaisut

Esitettyjen haasteiden käsittelemiseksi W3C harkitsee uuden hankkeen käynnistämistä, nimellä "W3C Mobile Web Initiative" (W3C:n mobiilin Webin aloite). Aloitteen tavoite on tehdä Webin käyttö mobiililaitteen avulla yhtä helpoksi ja vaivattomaksi kuin pöytämikrollakin. Alustava suunnitelma tavoitteen onnistumiseksi käsittää mm. parhaiden käytäntöjen kirjaamista, infrastruktuurista tukea mobiilikehittäjille, koulutusta sisällöntoimittajille, sekä validointi- ja konformisuuspalveluita Web-käyttöön suunnitelluille mobiililaitteille. Aktiviteetit täydentävät W3C:n nykyisiä toimia Web-standardien kehittämiseksi laajenevan Webin tukena, sisältäen myös mobiililaitteita (esim. multimodaalinen vuorovaikutus, mobiiliprofiilit, laiteriippumattomuus).

Sponsoreina ja osallistujina mobiiliteollisuuden ja Web-teknologioiden teollisuusjohtajia

Workshopin sponsoreina toimivat Hewlett-Packard, Orange, Vodafone ja Volantis. Se järjestetään OMA-tapaamisen (Open Mobile Alliance) yhteydessä. Workshop hakee ja jäsentää teollisuuden ja yhteisön kontribuutiota ja kommentteja. Workshop tarkastelee erityisesti mobiilin Webin nykyisiä haasteita sekä sitä miten niitä tulisi käsitellä.

Workshopiin on lähetetty yli 40 esitelmäehdotusta mobiili- ja Web-teknologiajohtajilta ympäri maailmaa, mm.: 3UK; ACCESS; Adamind; Adobe Systems; Argogroup; BT; Canon; CSP - ICT Innovation; Day Software; ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute); Expway; France Telecom; FUNDACION ONCE; Hewlett-Packard; IONA Technologies; MobileAware; mTLD ("Mobile Top-Level Domain") consortium; Nokia; Nordea; NTT DoCoMo; Obigo; Openwave Systems; Opera; Oracle; Orange; PalmSource; Research In Motion; Sony Ericsson; Streamezzo; Sun Microsystems; T-Mobile; Totalbrand; University of Southampton; Vodafone Group Services Ltd; Volantis; Yahoo! ja ZoomOn.

W3C-workshopit tarjoavat mahdollisuuden kutsua yhteen W3C-jäseniä ja Web-yhteisöä keskustelemaan W3C-työn suunnista tulevaisuudessa. Tämän workshopin esitelmäehdotukset, esitykset ja pöytäkirjat julkaistaan W3C:n kotisivulla workshopin jälkeen.

Tietoja World Wide Web Consortiumsta (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 350 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/