W3C  OMA Logo

World Wide Web Consortium (W3C) and Open Mobile Alliance (OMA) sopivat yhteistyöstä

Yhteistyö Webin mobiilikäytön (Mobile Web Access) kehitystyössä ja yhteensopivuus ovat avainasemassa tulevaisuuden mobiilisovelluksissa

W3C, yhteyshenkilöt

Amerikka ja Austaria --
Karen Myers, <karen@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.978.502.6218
Eurooppa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

OMA, yhteyshenkilö

Alexa Hanes, <ahanes@omaorg.org> +1.650.851.1621

(tiedote on saatavilla myös englanniksi (In English)).


http://www.w3.org/ -- 29 heinäkuuta 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) ja Open Mobile Alliance (OMA) julkistivat tänään yhteistyöpöytäkirjan (Memorandum of Understanding (MoU)) joka mahdollistaa organisaatioiden yhteistyön Webin mobiilikäytön spesifikaatioiden kehittämiseen liittyen. Tämä yhteisymmärrys pohjustaa ja tukee Web-käyttöön soveltuvien mobiililaitteiden tehokasta kehitystyötä, käyttöönottoa ja standardointia.

Muodollinen yhteistyö mahdollistaa organisaatioidenvälisen tiedovaihdon sekä kehitystyön. Lopputulos hyödyttää muiden muassa sovelluskehittäjiä ja tuotteiden ja palvelujen tarjoajia, tarjoamalla standardoitua teknologiaa työn perustaksi. Tämä nopeuttaa uusien mobiilisovellusten ja -palveluiden kehitystyötä ja käyttöönottoa.

"W3C:n muodollinen yhteistyö OMAn kanssa tuo meidät askeleen lähemmäksi visiotamme yhden Webin universaalista saatavuudesta, kenelle tahansa, missä tahansa, milloin tahansa ja millä laitteella tahansa", sanoo Philipp Hoschka, W3C:n vuorovaikutus -toimialueen johtaja. "W3C ja OMA kykenevät yhdessä johtamaan kehitysyötä kohti teknistä yhteensopivuutta, helpottaen Web-sisällön uudelleenkäyttöä (ns. single Web authoring)."

"OMA on hyvillään yhteistyöstä W3C:n kanssa ja uskoo että mobiiliteollisuus ottaa yhteistyön hyvin vastaan. Toimimalla yhdessä W3C:n kanssa, OMA etsii keinoja hyödyntää organisaatioidenvälisiä synergioita joilla vastataan markkinoiden vaatimuksiin yhteensopivuudesta. Voimme yhdessä parantaa loppukäyttäjän käyttökokemusta ja helpottaa uudentyyppisen mobiilipalveluiden ja informaation, sekä kommunikaatio- ja viihdesovellusten kehitystyötä ja käyttöönottoa", sanoo Mark Cataldo, OMA Technical Plenaryn puheenjohtaja.

OMA koostuu yli 350 globaalista yrityksestä. Se kehittää yhteensopivia menetelmiä ja välineitä jotka mahdollistavat mobiilisovellusten kehittämisen eri laitteiden, palveluntarjoajien, operaattoreiden, verkkojen ja alueiden välillä.

W3C kehittää suosituksia jotka ovat laajasti käytössä myös mobiiliteollisuudessa. Esimerkkeinä voidaan mainita XHTML Basic, SMIL ja mobile SVG. W3C:n aktiviteetit laiteriipumattomuuden (Device Independence) ja multimodaalisen vuorovaikutuksen (Multimodal Interaction) alueilla ovat merkittäviä mobiiliteollisuuden kannalta.

Tietoja World Wide Web Consortiumsta (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on lähes 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/

Tietoja Open Mobile Alliancesta (OMA)

Open Mobile Alliance (OMA) kehittää julkisia spesifikaatioita mobiiliteollisuuden tarpeisiin. Työ mahdollistaa ja helpottaa yhteensopivien palvelujen kehitystyön eri maiden, operaattoreiden ja päätelaitteiden välillä. Työtä ohjaavat markkinoiden vaatimukset. Laajentaakseen mobiilimarkkinoita, OMAa tukevat yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen ja tehostaakseen erilaisten tiedonvälitykseen, kommunikointiin ja viihdesovelluksiin liittyvien mobiilipalveluiden kehitystyötä ja käyttöönottoa. Open Mobile Alliance käsittää kaikki langattomien sovellusten arvoketjun osat ja tuottaa yhteensopivien mobiilipalvelujen perusratkaisuja oikea-aikaisesti. Saadaksesi lisätietoja OMAsta, katso www.openmobilealliance.org.