W3C ERCIM logo INRIA

World Wide Web Consortiumia Euroopassa isännöivä instituutti vaihtuu ERCIM:iksi

INRIA auttaa yhdistämään kaksi kansainvälistä aloitetta

W3C-yhteyshenkilöt
Amerikka, Australia -- Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka -- Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Aasia -- Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81.466.49.1170
INRIA-yhteyshenkilö:
Christine Genest, <christine.genest@inria.fr>, +33 1 39 63 57 29
ERCIM-yhteyshenkilö:
Bruno Le Dantec, <bruno.le_dantec@ercim.org>, +33 4 92 38 50 40

(Tämä lehdistötiedote on saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, japaniksi, saksaksi, italiaksi, kreikaksi, hollanniksi, unkariksi, hepreaksi, kiinaksi (perinteinen), kiinaksi (supistettu), koreaksi ja arabiaksi)

Julkilausumia (testimonial) on myös saatavilla.


http://www.w3.org/ -- 27. Marraskuuta 2002 -- Tukeakseen Web-teknologioiden kehitystyötä, World Wide Web Consortium (W3C), National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) ja European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) ilmoittavat organisatorisista muutoksista jotka tähtäävät eurooppalaisen tutkimusverkoston vahvistamiseen.

W3C:tä Euroopassa isännöivän instituutin (host) vaihdos INRIA:sta ERCIM:iksi tapahtuu 1. tammikuuta 2003. Muutos tarjoaa W3C:lle paremmat edellytykset tutkimusyhteistyölle, säilyttäen perinteisesti vahvan siteen INRIA:an, yhteen ERCIM:in perustajista.

W3C:n historia kansainvälisenä organisaationa alkaa INRIA:sta

Aina perustamisestaan asti MIT:n tietotekniikan laitoksella Yhdysvalloissa 1994, W3C on pitänyt huolta siitä että World Wide Web (WWW) on nimensä ja lupauksensa arvoinen. Johtajansa Tim Berners-Leen vaatimuksesta W3C:llä on yhtäläinen edustus Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa. W3C asettaa alueelliseksi päämajoikseen liiketoimintaan pyrkimättömiä instituutteja, jotka tarjoavat fyysiset toimitilat W3C:n henkilöstölle. Näitä instituutteja kutsutaan W3C:tä isännöiviksi instituuteiksi (host).

Kun INRIA valittiin ensimmäiseksi W3C:n eurooppalaiseksi isännäksi huhtikuussa 1995, W3C:llä oli 50 jäsentä 4 maassa; tuolloin Euroopasta ainoastaan Iso-Britanniasta löytyi W3C-jäseniä. INRIA toi muassaan ilmeisiä ja välittömiä etuja, edisti tunnettavuutta ja laajensi työn jäsenpohjaa Ranskassa ja kautta Eroopan. Seuraavan seitsemän vuoden ajan INRIA:n resurssit houkuttelivat sekä uusia jäseniä että teknistä henkilöstöä liittymään W3C:hen. INRIA toi muassaan myös keskeisiä yhteyksiä eurooppalaiseen tutkimusyhteisöön. Nykyään W3C-jäseniä on yli 450; edustettuina ovat melkein kaikki eurooppalaiset valtiot.

Tänä aikana W3C sai taloudellista tukea Euroopan Komissiolta työhön rakentaa aluetoimistojen (office) verkosto Eurooppaan. Toiminnan aloittava henkilöstö oli INRIA:sta. Nykyään W3C:llä on 13 toimistoa kaikkialla maailmassa; näistä yhdeksän on Euroopassa. Toimistot työskentelevät yhdessä W3C:n isäntäinstituuttien kanssa. Ne toimivat alueensa omalla kielellä, laajentavat W3C:n maantieteellistä pohjaa ja kannustavat liittymään mukaan W3C:n kansainvälisiin aktiviteetteihin. Eurooppalaisista aluetoimistoista seitsemän sijoittuu ERCIM-instituutteihin: CWI (Benelux-maat); Fraunhofer IMK (Saksa ja Itävalta); FORTH (Kreikka); MTA SZTAKI (Unkari); CNR (Italia); SICS (Ruotsi) sekä CCLRC (Iso-Britannia ja Irlanti).

Siirtyminen INRIA:sta ERCIM:iin on eurooppalaisen toiminnan laajentumisen kannalta luonnollista

Samalla kun Web on kasvanut laaja-alaiseksi ja keskeiseksi teollisuuden, tutkimuksen, hallitusten ja kansalaisten työn ja toiminnan resurssiksi, on käynyt ilmeiseksi että vieläkin monipuolisemmalle infrastruktuurille ja tukiverkostolle löytyisi käyttöä. W3C:n eurooppalaisen perustan sijoittaminen ERCIM:iin tulee hyödyttämään kaikki osapuolia.

"INRIA tarjosi välttämättömän perustan Euroopan osallistumiselle Webin infrastruktuurin kehitystyöhön ja nyt meillä on mahdollisuus laajentaa toimintaa seuraavaan vaiheeseen", kertoo Bernard Larrouturou, INRIA:n presidentti. "W3C-isäntäinstituutin siirtyminen ERCIM:iin on johdonmukainen osa uusia aloitteita tuottavaa toimintatapaamme ja sitoutumistamme vahvistamaan eurooppaialista IT-yhteisöä. Se mahdollistaa vahvan yhteyden W3C:hen samalla kun laajennamme toimintaa, liittyen mukaan paneurooppalaiseen tutkimusinstituuttien verkostoon - hyödyttäen sekä ERCIM:iä että W3C:tä."

W3C:n siirtyminen ERCIM:iin avaa uusia mahdollisuuksia yhdistää Webin tutkimus ja teollisuus Euroopassa

ERCIM perustettiin 1989, perustajina olivat INRIA, GMD (joka on nykyään yhtynyt osaksi saksalaista Fraunhofer-Gesellschaft:ia), and CWI (alankomaalainen Centrum voor Wiskunde en Informatica). Tavoitteena oli rakentaa eurooppalainen liiketoimintaan sitoutumaton konsortio joka on omistautunut informaatiotekniikan ja sovelletun matematiikan edistämiseen.

Nykyään ERCIM:illä on jäseninä instituutteja 16:sta maassa. Jokainen jäseninstituutti oman maansa johtava tutkimusyksikkö jolla on erinomaisia yhteyksiä sekä kansalliseen että kansainväliseen tutkimusyhteisöön. Kaikki ERCIM:in jäsenet ovat kansallisia tutkimuskeskuksia vailla sisäänrakennettuja sidoksia liiketoimintaan. Kukin instituutti on vahvasti osallisena Euroopan Unionin tutkimusohjelmissa yhdessä sekä pienten ja keskisuurten liikeyritysten että suurten teollisuusyritysten kanssa.

ERCIM on statukseltaan European Economic Interest Grouping (EEIG), mikä tekee siitä virallisen toimijan Euroopassa. Gerard Van Oortmerssen, CWI:n johtaja, on nykyinen ERCIM:in presidentti ja Bernard Larrouturou, INRIA:n toiminnanjohtaja, toimii ERCIM:in johtajana.

"ERCIM:in johtajat olivat jo tietoisia W3C:stä. ERCIM:in jäseninstituutit ovat olleet aktiivisia W3C:n työryhmissä ja useat toimivat W3C-toimistoina", huomattaa Gerard van Oortmerssen. "IT-tutkimuskesusten verkostona ERCIM käsittää yli 10000 tutkijan joukon. W3C hyötyy tästä asiantuntemusreservistä. ERCIM:ille se tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön globaalissa mittakaavassa."

"Web kasvaa vahvemmaksi ja hyödyllisemmäksi kun mukana on todellista sitoutumista kansainväliseen työhön sekä vaikutusvaltaa Web-teknologioiden kehittämiseen", kertoo Tim Berners-Lee, W3C:n johtaja. "W3C:lle tämä tarkoittaa yhtä päämajaa - http://www.w3.org/ - jonka perustan muodostavat kolme globaalia yhteistyökumppania; MIT, Keion yliopisto ja nyt ERCIM. Vaihdos ERCIM:iin tarjoaa mahdollisuuksia huomattavaan kasvuun ja Web-teknologioiden synergiaan kautta Euroopan."

Tietoja World Wide Web Consortiumista [W3C]

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) Yhdysvalloissa, National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on lähes 450 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/

Tietoja ERCIM:stä

Eurooppalainen informaatiotieteiden ja matematiikan tutkimuskonsortio (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) ERCIM on organisaatio joka on omistautunut edistämään eurooppalaista informaatiotekniikan ja sovelletun matematiikan tutkimus- ja kehitystyötä. Sen kuusitoista kansallista jäsenorganisaatiota pyrkii tukemaan ja kehittämään Euroopan tutkimusyhteistyötä sekä lisäämään kanssakäymistä eurooppalaisen liiketoiminnan kanssa. Saadaksesi lisätietoja ERCIM:istä, katso http://www.ercim.org/

Tietoja INRIA:sta

Perustettu 1967, Ranskan kansallinen tietotekniikan ja säätöteorian tutkimusinstituutti (French National Institute for Research in Computer Science and Control) työskentelee tietoyhteiskunnan sydämessä ja verkostoi kaikkien informaatioteknologian ja luonnontieteen kentällä toimivien ranskalaisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden osaamista. Puolet INRIA:n nykyisten 95:n projektityöryhmän tutkimustyöstä toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, johtavien koulujen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. INRIA:lla on merkittävä rooli neljällä tutkimusalueella: tietoverkot ja järjestelmät, ohjelmistotuotanto ja symbolinen laskenta, ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, visualisointi, informaatio ja tietämys, sekä simulointi ja kompleksisten systeemien optimointi. INRIA osallistuu aktiivisesti teknologian soveltamisprojekteihin: se on toteuttanut 600 sopimusta teollisuudessa ja synnyttänyt yli 60 liikeyritystä, erityisesti tytäryhtiönsä INRIA-Transfert:in avulla joka tarjoaa neljä siemenrahastoa: I-Source 1&2 (ICST), C-Source (multimedia) and T-Source (tietoliikenne). Saadaksesi lisätietoja INRIA:sta, katso http//www.inria.fr