W3C

World Wide Web Consortium avaa Suomen toimiston

W3C vahvistaa asemaansa Pohjois-Euroopassa suomalaisen edustuston voimin

Yhteyshenkilö Amerikassa ja Australiassa --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1 617 253 5884 or +1 617 253 2613
Yhteyshenkilö Euroopassa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33 492 38 75 94
Yhteyshenkilö Aasiassa --
Saeko Takeuchi, <saeko@w3.org>, +81 466 49 1170

(tämä tiedote on saatavilla myös englanniksi, ranskaksi ja japaniksi)


http://www.w3.org/ -- 10 lokakuuta 2002 -- World Wide Web Consortium (W3C) avaa huomenna W3C Suomen toimiston. Toimisto sijaitsee Digitaalisen median instituutissa (DMI), Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Tampereella. Avajaistilaisuuteen osallistuvat mm. W3C Euroopan apulaisjohtaja Dr. Daniel Dardailler, eTampere-hankkeen johtaja, professori Jarmo Viteli sekä DMI:n johtaja, professori Hannu Eskola.

Suomen toimisto on toinen W3C-toimisto Pohjois-Euroopassa. Uusin W3C-toimipiste Suomessa jatkaa pohjoista W3C-työtä yhdessä Tukholmassa SICS-instituutissa sijaitsevan W3C Ruotsin toimiston kanssa.

Avajaistilaisuus on julkinen tapahtuma, sisältäen myös W3C-tiimin teknisten asiantuntijoiden esityksiä. Tilaisuudessa puhuvat mm.

Suomen IT-ala vakiintunutta

Suomella on johtava asema sekä informaatiotekniikan (IT) tuottajana että IT-palveluiden kuluttajana maailmassa. Suomalaisista yli 80% käyttää matkapuhelinta ja yli 50%:lla on kotonaan henkilökohtainen tietokone. Yli 60%:lla koko väestöstä on yhteys Internetiin kotona, koulussa tai työpaikalla; tämän lisäksi kirjastot ja monet muut organisaatiot tarjoavat asiakkailleen ilmaisen Internet-palvelun.

Suomen tietotekninen kukoistus perustuu pitkälti sen IT-toimintojen maailmanlaajuiseen menestykseen, erityisesti mobiililiiketoiminnan ja elektroniikan alalla. Suomalaisen huipputekniikan monimuotoisuus ja syvyys perustuvat pitkälti liike-elämän ja valtion määrätietoiseen panostukseen tutkimus- ja kehitystyössä (T&K) Suomessa. Suomalaiset yritykset, yliopistot ja tutkimusinstituutit ovat sijoittaneet voimakkaasti T&K-toimintaan useiden vuosien ajan. Vuonna 1999 Suomen bruttokansantuotteesta sijoitettiin T&K-työhön 3,3%. Parempaan pystyi vain Ruotsi -- jälkeen jäivät mm. Japani, Saksa, Ranska ja Yhdysvallat.

Mobiiliteknologian pioneerityön tekijänä ja Linuxin kotimaana Suomi on erinomainen sijoituspaikka W3C-toimistolle, jonka rooli on edistää standardoidun teknologian kehitystyötä. W3C:lla on nykyisellään 10 suomalaista jäsentä; CiTEC, Elisa, Finnet-liitto, Helsingin yliopisto, Nokia, Profium, Republica, Teknillinen korkeakoulu, Tieke sekä Digitaalisen median instituutti Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

DMI W3C- ja Suomi-yhteyden tekijänä

Riippumattomana W3C-jäsenenä, yhdessä laajan yhteysverkostonsa sekä Webin yhteisen kehitystavoitteen ansiosta, DMI täyttää W3C-toimistolle asetettavat vaatimukset hyvin.

Digitaalisen median instituutti organisoi ja toteuttaa monitieteellistä tutkimusta digitaalisen median alalla. DMI luo synergiaa ja edistää kansainvälisen tason tutkimus- ja kehitystyötä läheisessä yhteistyössä teollisuuden ja liike-elämän kanssa. Instituutin tutkimukseen sisältyvät mm. signaalinkäsittely, multimedia, digitaali- ja tietokonetekniikka, ohjelmistotekniikka, tietoliikennetekniikka ja hypermedia.

DMI toimii Tampereen teknillisen korkeakoulun hallituksen alaisena yksikkönä. 450 tutkijan voimin ja yli 17 miljoonan euron vuosibudjetilla DMI on suurin akateeminen IT-tutkimusorganisaatio Suomessa. DMI:n tutkimustyötä rahoittavat Teknologian kehittämiskeskus Tekes, Suomen Akatemia ja liikeyritykset.

Tietoja W3C-toimistoista

Osana Webin kehittämistä täyteen mittaansa, W3C harjoittaa yhteistoimintaa tätä tehtävää edistävien alueellisten organisaatioiden kanssa. W3C-toimistot avustavat tiedottamisessa alueen omalla kielellä, auttavat W3C:n maantieteellisen perustan laajentamisessa ja kannustavat osallistumaan W3C:n kansainväliseen toimintaan. W3C:llä on nykyään toimistoja Australiassa, Benelux-maissa, Saksassa ja Itävallassa, Kreikassa, Hong Kongissa, Unkarissa, Israelissa, Koreassa, Marokossa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.

Tietoja World Wide Web Consortiumista [W3C]

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) Yhdysvalloissa, National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on yli 440 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/