News

Osallistuminen

W3C kutsuu kaikki osallistumaan W3C-työhön keskustelufoorumien, tapahtumien, blogien, käännöksien ja muiden määriteltyjen yhteistyömuotojen välityksellä. Osallistuminen myös ns. Community Group ja Business Group -työhön on avointa kaikille. Osallistuminen W3C:n työryhmiin on avointa W3C-jäsenille ja kutsutuille tahoille. Myös W3C-ryhmät harjoittavat julkista yhteistyötä erilaisten kommentointien, testitapausten, testien ja toteutuksesta saatavan palautteen muodossa.

W3C kehittää teknisiä määrityksiä ja ohjeita selkeän, konsensukseen tähtäävän prosessinsa ohjaamana. Tämä varmistaa standardien hyvä teknisen ja toimituksellisen laadun sekä ansaitsee W3C:n ja yhteisön tuen.

Lisätietoja Web-teknologioista löytyy seuraavien aihepiirien alta:

Kysymyksiä osallistumisesta?

Saatavilla on usein kysyttyjä kysymyksiä osallistumisesta.

Web Platform Docs

stylesheets/images/WebPlatform.org

Web Platform Docs tarjoaa kehittäjille kattavan, W3C kokoaman ja yhteisön ylläpitämän lähteen avoimen Webin sovellusalustasta.

Avoimien standardien periaatteet